Pielęgniarstwo na WNZ UJ CM z dotacją projakościową w latach 2018-2020


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz jednostek organizacyjnych uczelni zakwalifikowanych do finansowania w latach 2018-2020 w ramach dotacji projakościowej. Na liście jest 25 wydziałów uczelni z całej Polski, w tym pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma przez najbliższe 3 lata do miliona złotych rocznie na realizację kształcenia i dalszy rozwój.


Jak informuje w komunikacie resort nauki, przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów – prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2015-2017 oraz posiadanie kategorii naukowej A+ i A. Pod uwagę brano również posiadanie najwyższego procentowego udziału wyniku punktowego osiągniętego przez jednostkę naukową w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej w odniesieniu do najlepszego wyniku punktowego w grupie wspólnej oceny, w której skład wchodzi ta jednostka naukowa.

Zastosowanie powyższych kryteriów spowodowało wyłonienie 25 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do dofinansowania.

Wśród jednostek zakwalifikowanych do finansowania jest kierunek pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci posiadają ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Są przygotowani do aktywnego uczestniczenia w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i opiekuńczych oraz prawnych regulacji zawodu. Natomiast absolwenci studiów II stopnia posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. Potrafią rozwiązywać problemy zawodowe szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych. Mają możliwość zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na różnych stanowiskach pielęgniarskich w tym kierowniczych, organach administracji publicznej, samorządzie zawodowym, a także w zespołach naukowo-badawczych.

W najnowszym ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 pielęgniarstwo – obok 7 innych kierunków prowadzonych na UJ CM – zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Ranking Kierunków Studiów”.

Dotację projakościową na lata 2018-2020 otrzymał również Wydział Chemii UJ i interdyscyplinarny kierunek ochrona środowiska.


Data publikacji: 11.06.2018Powrót