V edycja Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Trwa V edycja Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Jej celem jest poprawa profilaktyki i leczenia chorób okresu rozwojowego poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom w takich dziedzinach, jak endokrynologia i diabetologia, medycyna rodzinna i pediatria.


Zgodnie z nową formułą szkoły, przewodniczący polskich towarzystw naukowych przedstawiają postępy, jakie dokonały się w endokrynologii, diabetologii, tyreologii i andrologii, a 50 czołowych specjalistów z całego kraju przedstawia konsensusy i wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym oraz zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrów.

Wszystkie wykłady ilustrowane są przypadkami klinicznymi, a po każdym z nich odbywa się dyskusja z udziałem uczestników, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska.

Wśród zaproszonych w tym roku wykładowców są m.in.: prof. M. Walczak, prof. A. Lewiński, prof. E. Małecka-Tendera oraz prof. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM. Organizatorami odbywającej się co dwa lata Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej jest Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży UJ CM.


Data publikacji: 14.09.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót