W ramach Budżetu Partycypacyjnego UJ CM zostanie zrealizowany dodatkowy projekt


Zebrał blisko 460 głosów, przez długi czas był liderem w rankingu, niestety – z uwagi na to, że nie zmieścił się w puli środków  do  rozdysponowania, nie znalazł się ostatecznie w grupie wybranych do realizacji. „Studenci dla serca”, czyli zakup defibrylatorów AED – bo o tym projekcie mowa – zostanie jednak sfinansowany. Taką decyzję podjęły władze uczelni.


Regulamin budżetu zakłada, że projekt, który nie zdobył wystarczającej liczby głosów lub którego realizacja przekroczyłaby założoną do wykorzystania kwotę, może zostać – jeśli tak zadecyduje prorektor UJ ds. CM – sfinansowany poza procedurą konkursu. I tak właśnie stało się z projektem „Studenci dla serca”, w ramach którego w trzech budynkach uczelni – Katedra Anatomii (ul. Kopernika 12), Wydział Nauk o Zdrowiu (ul. Michałowskiego 12) oraz Wydział Farmaceutyczny (ul. Medyczna 9) – zostaną zainstalowane defibrylatory zewnętrzne (AED).

„Aby zwiększać szansę na przeżycie osób poszkodowanych, niezbędne jest tworzenie systemów powszechnego dostępu do defibrylacji. Zrealizowanie projektu „Studenci dla serca” pozwoli na udoskonalenie elementów wskazanych jako wpływające na przeżycie nagłego zatrzymania krążenia w miejscach publicznych. Zakupione w projekcie defibrylatory AED podniosą bezpieczeństwo w wybranych lokalizacjach i w ich najbliższych okolicach” – czytamy w opisie projektu przygotowanego przez zespół studentów UJ CM.

Poza zakupem sprzętu, projekt przewiduje przeszkolenie pracowników budynków, w których zostaną umieszczone defibrylatory, a także chętnych studentów i doktorantów z udzielania pierwszej pomocy i użycia AED. Zajęcia poprowadzą członkowie ISK Symulacji Medycznej działającego przy Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM, przygotują także materiały edukacyjne dotyczące obsługi urządzenia i postępowania w stanach zagrożenia życia.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to niewielkie skomputeryzowane urządzenie, dzięki któremu nawet nie mając medycznego doświadczenia, można udzielić pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania krążenia. Ponieważ defibrylator wyraźnymi komendami głosowymi instruuje, jakie czynności należy podjąć, aby przywrócić pracę serca, świadkowie wypadku mogą pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie karetka.

Adresy miejsc, w których zainstalowane zostaną urządzenia kupione w ramach projektu studentów UJ CM zostaną zgłoszone do umieszczenia w STAYING ALIVE – aplikacji umożliwiającej zlokalizowania defibrylatora zamontowanego najbliżej miejsca zdarzenia/wypadku. Dostępna w kilkunastu językach, zawierająca dziesiątki tysięcy map, ułatwia udzielanie pomocy niezależnie od miejsca na świecie, w którym się w danej chwili znajdujemy.


Data publikacji: 14.02.2019Powrót