Aktualności
15.05.2013
Narodowe Centrum Nauki sfinansuje w ramach konkursu "OPUS 4" realizację 8 projektów pochodzących z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wśród osób, których projekty zostały wybrane znaleźli się: prof. dr hab. Krzysztof Sładek...


15.05.2013
W Warszawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody za działalność naukową tzw. "Diamentowe Granty" 89 najwybitniejszym polskim studentom. W grupie nagrodzonych znalazło się 15 studentów z Uniwersytetu...
Seminarium naukowe pt. „Teoria mentalizacji w psychoterapii dziecka i rodzin”

10-11.05.2013
W Krakowie miało miejsce seminarium naukowe pt. „Teoria mentalizacji w psychoterapii dziecka i rodzin” prowadzone przez prof. Petera Fonagy’egio i dr Eiy Asen. Prof. Peter Fonagy jest współtwórcą teorii mentalizacji a jego publikacje...
"Generacja Przyszłości"

10.05.2013
W nowym programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Generacja Przyszłości" adresowanym do studiujących na uczelniach młodych wynalazców i innowatorów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach...
X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej dla Studentów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych "Superhelisa 2013"

9-11.05.2013
W murach Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odbył się X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej dla Studentów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych "Superhelisa 2013", który zakończył się zespołowym i indywidualnym sukcesem studentów UJ...