Aktualności
9.05.2012
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. med. Wiesława Pawlika z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w skład Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki. Celem prac komitetu jest rozszerzanie współpracy...


9.05.2012
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wybrała nowego Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na kadencję 2012-2016 i został nim prof. med. Tomasz Brzostek dotychczasowy Prodziekan tego Wydziału ds. studenckich odpowiedzialny za studia niestacjonarne...