Aktualności


Podpisanie Memorandum of Understanding - porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum a Uniwersytetem w Edynburgu, College of Medicine and Veterinary Medicine.

21-24.10.2013
W Edynburgu odbyło się zorganizowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine Uniwersytetu w Edynburgu sympozjum i panel dyskusyjny poświęcone współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Edynburgu i polskimi uczelniami medycznymi. Uniwersytet...


19.10.2013
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zainaugurowało pierwsze w Polsce dwusemestralne studia podyplomowe „Teoria i praktyka klinicznego stosowania mechanicznej wentylacji płuc” pod kierownictwem naukowym dr hab...
Spotkanie Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii

19.10.2013
W Collegium Nowodworskiego miało miejsce drugie spotkanie Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii, organizowane przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM kierowaną przez prof. Tomasza...
Inauguracja studiów doktoranckich w UJ CM

18.10.2013
W Collegium Nowodworskiego miała miejsce uroczysta inauguracja studiów doktoranckich w UJ CM. Po raz pierwszy w historii odbyła się ona wspólnie dla wszystkich trzech Wydziałów UJ CM. Dotąd studia trzeciego stopnia prowadziły Wydział Lekarski...
Nagroda Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha

16.10.2013
W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się posiedzenie naukowe podczas którego dr Marcin Wnuk z Katedry Neurologii UJ CM odebrał nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha za pracę doktorską w roku 2012. Nagrodzona...