Aktualności


IV sympozjum naukowo-szkoleniowe "Rola Grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego"

22-23.09.2012
W ramach Krakowskich Spotkań Balintowskich miało miejsce IV sympozjum naukowo-szkoleniowe "Rola Grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego" zorganizowane przez Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk...


20.09.2012
Walne zgromadzenie PAU wybrało na członków korespondentów prof. Kalinę Kawecką-Jaszcz z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii UJ CM oraz prof. Aleksandra Skotnickiego, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii UJ...
XXX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

19.09.2012
W auli Audytorium Maximum UJ odbyło się uroczyste otwarcie XXX Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Katedrę i Klinikę Dermatologii UJ CM kierowaną przez prof. Annę...


14.09.2012
Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Ludwika Sędziwego - emerytowanego profesora nadzwyczajnego UJ CM. Prof. L. Sędziwy był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, w latach 1981 – 1999...
XXI Naukowo Szkoleniowego Sympozjum Lekarzy Stomatologów

13-14.09.2012
W Zakopanem miało miejsce XXI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów zorganizowane przez Fundację Rozwoju Protetyki Stomatologicznej oraz Katedrę Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM odbywające się pod patronatem Polskiego...