I Ogólnopolska Konferencja "Psychiatria i duchowość"


Data: 17.11.2017 r.
Miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie, sala Teatru
Organizator: Katedra Psychiatrii UJ CM, Szpital Babińskiego w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
Szczegółowe informacje: http://www.psychiatriaiduchowosc.pl

Konferencja ma dotyczyć szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych.
Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych. Zadaniem konferencji jest też próba integracji dwóch środowisk – środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz środowiska osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem: osób duchownych, studentów teologii, katechetów świeckich. Dystans między tymi środowiskami, bardzo duży i niemal niepokonywany przez kilkadziesiąt lat, w ostatnim czasie się zmniejsza i stopniowo pojawia się przestrzeń dialogu.
Konferencja jest wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Udział w konferencji jest płatny, wymagana jest rejestracja na stronie psychiatriaiduchowosc.pl


Powrót