Innowacyjne rozwiązania w medycynie - konferencja


Data: 22-24.10.2018
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80
Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
Szczegółowe informacje: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Konferencja-2018-Conference-2018.818.0.html

Bogaty program naukowy III Międzynarodowej Konferencji INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE ma na celu zapoznanie z aktualnymi trendami w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania, nanotechnologii i robotyki. Celem jest również poznanie najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinie technik obrazowych w medycynie oraz zapoznanie z aktualnie realizowanymi i planowanymi projektami dotyczącymi innowacyjnych technologii w medycynie.

Dla realizacji dynamicznego i efektywnego rozwoju innowacyjnych technologii w naukach biomedycznych konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy naukowcami z dziedziny nauk technicznych a środowiskiem medycznym, które wykazuje duże zapotrzebowanie na najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie diagnostyki.

Konferencja da kolejny impuls do rozwoju interdyscyplinarnych badań dla potrzeb medycyny i przyczyni się do dalszego podniesienia efektywności i skuteczności leczenia nie tylko w ośrodku krakowskim, ale i w całym kraju.

Prelegentami będą wybitni naukowcy, zajmujący się nowatorskimi technologiami w medycynie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Powrót