Aktualności

Ogłoszenia


02.07.2015
Konkurs "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach"

01.07.2015
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej II Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM

01.07.2015
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego UJ CM

01.07.2015
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

26.06.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii na Wydziale Lekarskim

26.06.2015
Konkurs na stanowisko starszego wykladowcy w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim

25.06.2015
Zarządzenie nr 5/2015 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2011 Prorektora UJ ds. CM z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie Standardowych Procedur Postępowania (SOP) w badaniach klinicznych produktów leczniczych, dla których UJ CM jest Sponsorem


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

24.06.2015
Komunikat w sprawie zakupu komputerów stacjonarnych i monitorów dla działalności dydaktycznej  i administracyjnej

12.06.2015
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wypracowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie podziału pozostałej części dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

10.06.2015
Porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

27.05.2015
Komunikat nr 11/2015 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

25.05.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu drukarek laserowych i skanerów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.05.2015
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2015

06.05.2015
Wprowadzenie przez Ośrodek Komputerowy UJ CM stałego harmonogramu prac technologiczno-serwisowych
Wydarzenia


2.07.2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów IV edycji programu Diamentowy Grant. W 2015 roku finansowanie otrzyma 78 projektów naukowych realizowanych przez najlepszych polskich studentów startujących w tym konkursie. Aż 14 laureatów tegorocznego Diamentowego Grantu pochodzi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród nich znalazł się student Wydziału Lekarskiego UJ CM Adrian Chrobak nagrodzony za projekt: „Neuronalne mechanizmy objawu niewydolności konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w grupie pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z grupą pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i grupą osób zdrowych - badanie fMRI, MRI, DTI.”


29.06.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia kart absolutoryjnych absolwentom Wydziału Farmaceutycznego UJ CM na kierunkach: farmacji, analityki medycznej i kosmetologii. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. UJ, dr hab. Jacek Sapa.

27.06.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 67 absolwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowi absolwenci, którzy złożyli uroczyście przysięgę Hipokratesa, pochodzą z Norwegii, Malezji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy raz w historii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM kierunek lekarsko-dentystyczny ukończyło 6 absolwentów z Norwegii. W uroczystości wzięli udział: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Tomasz Brzozowski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Bartłomiej Loster oraz Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Jerzy Walocha. Absolwenci nagrodzili dyplomami najlepszych ich zdaniem wykładowców kursów przedklinicznych i klinicznych. Wśród wyróżnionych wykładowców znaleźli się: prof. Jerzy Walocha (anatomia) oraz dr Mirosława Püsküllüoğlu (onkologia). Absolwenci wyróżnili również kursy przedkliniczne i kliniczne realizowane w trakcie studiów w UJ CM z zakresu anatomii i onkologii.

26.06.2015

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację programu szkoleniowego w ramach którego od września 2012 roku Fundacja Project HOPE, przy współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej  P-A Instytutu Pediatrii WL UJ CM kierowaną przez prof. Walentynę Balwierz, koordynuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. W efekcie programu przeszkolono 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej oraz wydano podręcznik dla lekarzy pierwszego kontaktu będący kompendium wiedzy o nowotworach wrodzonych i nowotworach występujących w wieku dziecięcym. Publikacja już wkrótce trafi w ręce lekarzy i pielęgniarek.  Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. W spotkaniu podsumowującym ten projekt wzięli udział: dr hab. Maciej Kowalczyk,  dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, prof. Walentyna Balwierz, wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, prof. Danuta Perek przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, prof. Adam Windak, koordynator Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, Izabella Ćwiertnia, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz  Dorota Kuchna, dyrektor Project HOPE Polska. Fundacja Project HOPE Polska została założona w 1997 roku. Jednak historia jej zaangażowania w Polsce sięga 1974 roku, kiedy to polskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaprosiło Project HOPE do Polski w celu zapewnienia wsparcia Polsko-Amerykańskiemu Instytutowi Pediatrii. W tamtym czasie Fundacja nadzorowała i finansowała rozbudowę szpitala, a także finansowała szkolenia zagraniczne personelu medycznego. W ciągu ostatnich 40 lat Project HOPE zorganizowała kursy szkolenia medycznego dla ponad 6.500 pracowników opieki zdrowotnej oraz sfinansowała 700 staży w szpitalach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

23.06.2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 16 edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie nauk podstawowych. Wśród laureatów konkursu ETIUDA 3 na finansowanie stypendiów doktorskich znaleźli się: mgr Marcin Magierowski, (Wydział Lekarski UJ CM) – Siarkowodór w protekcji błony śluzowej żołądka przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki wrzodotwórcze w modelach eksperymentalnych – 64 476 zł oraz mgr Paula Magdalena Zaręba, (Wydział Farmaceutyczny UJ CM) – Badania w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA – 89 192 zł.