Aktualności

Ogłoszenia


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:


28.07.2014
Szkolenia organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS

28.07.2014
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym

28.07.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w wymiarze 4/5 etatu w Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim

23.07.2014
Warsztaty w ramach projektu OMICRON (od 29 września do 5 października 2014)

24.07.2014
Konkurs IMPULS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

25.07.2014
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w zakresie obsługi projektów naukowych

24.07.2014
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


14.07.2014
III warsztaty statystyczne

03.07.2014
Uniwersytet Jagielloński znosi opłaty za drugi kierunek studiów stacjonarnych

02.07.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

24.06.2014
Zarządzenie nr 9/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w UJ CM

24.06.2014
Zarządzenie nr 8/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM

23.06.2014
Porozumienie zawarte dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

12.06.2014
Komunikat Nr 3 Prorektora UJ ds. CM w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników UJ CM

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


25.07.2014

W 614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej przedstawiciele środowiska akademickiego UJ oraz innych krakowskich uczelni spotkali się na tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Przybyłych gości przywitał prof. Wojciech Nowak, Rektor UJ a specjalny wykład pt. „Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu”  wygłosił prof. Andrzej Borowski, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki UJ. Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku i są one okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Coroczne spotkania upamiętniają również odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z dnia 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in.: Rektor Stanisław ze Skarbimierza, Biskup Krakowski Piotr Wysz oraz pierwsi wykładowcy. Jest wielce prawdopodobne, że w wydarzeniu wziął udział Król Władysław Jagiełło, ale w kronikach nie ma jednoznacznego zapisu potwierdzającego obecność monarchy. Spotkanie rozpoczęło się od odczytu przywileju fundacyjnego przez Mikołaja Kunowskiego, bp. włocławskiego i podkanclerza. Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego biskupa krakowskiego, a końcową mowę wygłosił Rektor Stanisław ze Skarbimierza. Inaugurację zakończyła uczta, której fundatorem najprawdopodobniej był król.

16.07.2014

Rekrutacja na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na rok akademicki 2014/2015
Wydział Lekarski UJ CM:
Kierunek lekarski:  9,83 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 1967 kandydatów)
Kierunek lekarsko-dentystyczny: 15,06 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 753 kandydatów)
Kierunek dietetyka:  4,01 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 321 kandydatów)
Wydział Farmaceutyczny UJ CM:
Kierunek farmacja: 6,5 osób na 1 miejsce (limit 110 miejsc - 716 kandydatów)
Kierunek analityka medyczna: 9,02 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc – 451 kandydatów)
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM:
Kierunek położnictwo: 4,75 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc - 285 kandydatów)
Kierunek ratownictwo medyczne: 4,82 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 241 kandydatów)
Kierunek pielęgniarstwo: 2,82 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 565 kandydatów)
Kierunek zdrowie publiczne: 1,5 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc – 90 kandydatów)
Kierunek fizjoterapia: 6,7 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 536 kandydatów)
Kierunek elektroradiologia: 4,86 osób na 1 miejsce (limit 30 miejsc - 146 kandydatów)


29.06.2014

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM, studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki w latach 2008-2014.W trakcie uroczystości absolwenci ubrani w tradycyjne togi złożyli przysięgę Hipokratesa i otrzymali karty absolutoryjne. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.

28.06.2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch konkursów:  ETIUDA 2 na stypendia naukowe dla badaczy rozpoczynających karierę naukową oraz FUGA 3 na staże podoktorskie. Jednym z laureatów konkursu ETIUDA 2 został mgr Bartosz Pomierny z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, który na realizację projektu p.n. „Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego - badania in vitro oraz in vivo” otrzymał kwotę 103 044 zł. Grant FUGA 3 otrzymała z kolei dr Urszula Marcinkowska, która w ramach stażu podoktorskiego będzie przez najbliższe 3 lata pracować na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM nad projektem badawczym p.n. „Poziom hormonów a dobór płciowy - nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka” na realizację którego otrzymała 560 200 zł.


27.06.2014

W dniu 27 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego miał miejsce wykład pt.: "Early biochemical markers of dementia", który wygłosił prof. Piotr Lewczuk z Laboratory for Clinical Neurochemistry and Neurochemical Dementia Diagnostics, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy. Wykład odbył się w ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w związku z projektem OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum" - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College". Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UJ CM a ośrodkami zagranicznymi.