Aktualności

Ogłoszenia23.04.2015
Międzynarodowa konferencja Fifth Meeting of the EASD Study Group on Genetics of Diabetes (EASD-SGGD) i konferencja zamykająca program Omicron - 7-9 maja, Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

22.04.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychoterapii na Wydziale Lekarskim

22.04.2015
Zaproszenie na wykład zorganizowany w ramach programu wizyt profesorskich projektu OMICRON

22.04.2015
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

22.04.2015
Konkurs na 2 stanowiska wykładowcy w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

22.04.2015
Konkurs na 2 stanowiska lektora w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

22.04.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Histologii na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


17.04.2015
Komunikat nr 1/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015

19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej

08.12.2014
Ważna informacja dotycząca poczty elektronicznej na serwerach UJ CM
Wydarzenia


23-24.04.2015

W Collegium Maius UJ miała miejsce międzynarodowa konferencja Europejskiej Grupy Polityki Zdrowotnej (European Health Policy Group). Organizatorem konferencji był Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM a uroczyście otworzył ją Dziekan Wydziału prof. Tomasz Brzostek. Konferencja ekspertów Europejskiej Grupy Polityki Zdrowotnej zostało zorganizowana w Polsce po raz pierwszy i była spotkaniem analityków polityki zdrowotnej, specjalistów z zakresu nauk politycznych i ekonomiki zdrowia jak również decydentów z obszaru polityki zdrowotnej.


22.04.2015

W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego miała uroczystość Jubileuszu 85-lecia prof. Igora Gościńskiego – prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, niegdysiejszego Prorektora Akademii Medycznej w Krakowie, Prodziekana Wydziału Lekarskiego AM, dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, dyrektora Instytutu Neurologii UJ CM oraz kierownika Kliniki Neurotraumatologii UJ CM. Spotkanie poprowadził prof. Aleksander B. Skotnicki a obecny na posiedzeniu Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył Jubilatowi srebrny medal "Plus ratio quam vis".

21.04.2015

W Collegium Novum UJ miały miejsce uroczyste promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM i Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Promocje dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prowadził Dziekan prof. Tomasz Brzostek a promocje dla Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prowadził Dziekan dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ. Obu promocjom przewodniczył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler.

20.04.2015

W dniach 17-18.04.2015 w Wieliczce odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „EuroNet-PHL Group Meeting” zorganizowana przez Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii WL UJ CM kierowaną przez prof. Walentynę Balwierz. W konferencji wzięli udział specjaliści onkologii dziecięcej, radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii oraz patomorfologii zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży i zrzeszeni w EuroNet-PHL-Study Group (Europejskiej Grupie ds. Chłoniaka Hodgkina u Dzieci i Młodzieży). Łącznie w konferencji uczestniczyły 62 osoby z 20 krajów, głównie europejskich, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela i Gwatemali. Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. CM. Powstanie Europejskiej Grupy ds. Chłoniaka Hodgkina u Dzieci i Młodzieży zostało zainicjowane w czerwcu 2004 r. na spotkaniu w Paryżu. Głównym założeniem działalności tej Grupy jest organizowanie wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy europejskimi centrami onkologii dziecięcej w celu wprowadzenia i udoskonalenia standardów opieki nad dziećmi z chłoniakiem Hodgkina. W pracach sieci EuroNet-PHL bierze również udział 16 polskich ośrodków onkologii dziecięcej zrzeszonych w Polskiej Pediatrycznej Grupie ds. Leczenia Białaczek Chłoniaków. W trakcie konferencji przedstawiono aktualne wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina według programu EuroNet-PHL-C1, przygotowania do otwarcia nowego programu terapeutycznego oraz badania naukowe, których wykonanie zaplanowano w związku z realizacją nowego programu. 

20.04.2015

W dniach 16-18 kwietnia miała miejsce w Krakowie coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych 2015 zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM. W spotkaniu wzięli udział studenci uczelni medycznych z całej Polski oraz z zagranicy, którzy w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM prezentowali wyniki swoich badań naukowych. Konferencji towarzyszyły praktyczne warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, neuroradiologii, torakochirurgii, kardiochirurgii, neurochirurgii, nefrologii, genomiki, anestezjologii i medycyny ratunkowej, endodoncji i dietetyki. W trakcie kilkunastu sesji tematycznych zostało zaprezentowanych wiele prac z obszaru poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu, ocenianych i nagradzanych przez profesorów UJ CM. Ceremonii otwarcia przewodniczył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler zaś ceremonii zamknięcia konferencji oraz rozdania nagród przewodniczyła Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.