Aktualności

Ogłoszenia
01.08.2014
Program Mentoring realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS

20.11.2014
Wykorzystanie zasobów informacji naukowej w UJ CM - Raport za lata 2010-2014 przygotowany przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

17.11.2014
Rejestracja na bezpłatne warsztaty i zajęcia podczas Tygodnia Jakości Kształcenia w dniach 1 - 5 grudnia 2014 r.

17.11.2014
Oświadczenie UJ CM dotyczące realizacji niekomercyjnego badania klinicznego neuroblastoma wysokiego ryzyka

17.11.2014
Zaproszenie na wykład "Diagnostic Next Generation Sequencing - where do we head to?", który wygłosi 24.11.2014 r. o godz. 16.15 Prof. Peter Bauer (University Hospital of Tübingen) w ramach projektu OMICRON

14.11.2014
Komunikat Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum do pracowników naukowych wydziałów UJCM oraz studentów studiów doktoranckich z dnia 14 listopada 2014r

13.11.2014
ERC Starting Grants- Granty dla rozpoczynających karierę naukową.


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
20.11.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego podlegającemu zwolnieniu z podatku VAT.

20.11.2014
Końcowy termin przyjmowania zamówień na oprogramowanie firmy Microsoft

20.11.2014
Mozliwość zakupu licencji upgrade MS Windows 8.1

19.11.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2014r.

07.11.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego

06.11.2014
Komunikat Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum w sprawie uzyskania opinii Komisji Bioetycznej UJ na prowadzenie badań w UJ CM

03.11.2014
Komunikat Nr 5 Prorektora UJ CM z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


21.11.2014

W Krakowie rozpoczęła się VII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy". Konferencję uroczyście otworzył prof. Maciej Małecki, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM. Organizatorami konferencji są: Sekcja Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Andrzej Pająk z Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz dr hab. Piotr Jankowski z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM. Cykliczna konferencja „Kardiologia Prewencyjna”  jest multidyscyplinarnym spotkaniem ekspertów, którzy w ramach wykładów i dyskusji wymieniają się wiedzą i doświadczeniami na temat czynników ryzyka powodujących choroby krążenia, prezentują najnowsze projekty badawcze z obszaru epidemiologii, prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Omawiane są również wytyczne międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych w zakresie prewencji, diagnozowania i leczenia chorób o podłożu kardiologicznym. Szczegółowe informacje na temat tej konferencji znajdują się na http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/.


19.11.2014

„ProHealth 65+” – to nazwa nowego europejskiego projektu realizowanego i koordynowanego przez UJ CM w obszarze zdrowia publicznego dotyczącego promocji zdrowia dla osób starszych, którego głównym celem jest analiza skuteczności zdrowotnej oraz efektywności kosztowej realizowanych programów promocji zdrowia adresowanych do różnych grup ludności starszej w krajach europejskich. Wyniki badań konfrontowane będą z priorytetami polityki zdrowotnej, zarówno na szczeblu europejskim, jak i w krajach członkowskich. Działania projektu zakończone będą szkoleniami dla różnych grup promotorów zdrowia. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dniach 3-4 listopada br. w Luksemburgu w siedzibie Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Żywności. W projekcie wezmą udział badacze i eksperci z Polski, Niemiec, Włoch i Holandii, a także zakłada on wymianę informacji z partnerami współpracującymi z Portugalii, Grecji, Bułgarii, Czech i Węgier. Projekt koordynowany jest przez UJ CM, który współpracuje w tym procesie z Uniwersytetem w Maastricht. Pozostali partnerzy projektu to Università Cattolica del Sacro Cuore z Rzymu i Universität Bremen. Liderem całego europejskiego projektu jest prof. Stanisława Golinowska a jego menedżerem Andrzej Kropiwnicki. Kierownicy poszczególnych Work Packages to: dr Milena Pavlova, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. Mariusz Duplaga, prof. Walter Ricciardi, prof. Nicola Magnavita, prof. Wim Groot, prof. Heinz Rothgana, prof. Cezary W. Włodarczyk oraz dr Stojgniew J. Sitko.

18.11.2014

Zespół kardiochirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, we współpracy z najwybitniejszymi polskimi specjalistami kardiologii interwencyjnej w zakresie wad wrodzonych, wszczepił 5-letniemu dziecku biologiczną zastawkę płucną typu MELODY-Medtronic. To najmłodszy na świecie pacjent, któremu wszczepiono taką zastawkę, przeznaczoną do wszczepiania przeznaczyniowego. Operację wykonano w nowoczesnej sali hybrydowej, którą wcześniej sfinansowała Fundacja Radia ZET. Zabieg przeprowadzili krakowscy lekarze z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej P-A Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM kierowanej przez prof. Janusza Skalskiego wraz z prof. Tomaszem Moszurą z CZMP w Łodzi i prof. Marcinem Demkowem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dotychczas takie zabiegi wykonywano głównie u osób dorosłych, wyjątkowo u osób młodocianych. Najmniejszy pacjent na świecie, któremu wszczepiono zastawkę ważył powyżej 16 kg. Tymczasem 5-letnia pacjentka krakowskiej kliniki waży tylko 12 kg. Urodziła się ze złożoną wadą rozwojową serca (wspólnym pniem tętniczym) i pomimo bardzo wcześnie przeprowadzonej korekcji wady, po urodzeniu, rozwinęło się u niej ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne. Ostatnio była leczona operacyjnie nowatorską metodą zespolenia sposobem Pottsa. Przeszła już zatem dwie poważne operacje, ale jej życie nadal było zagrożone z powodu zaawansowanej niedomykalności wszytej poprzednio protezy tętnicy płucnej. Operacja hybrydowego wszczepienia zastawki była jedyną szansą uratowania dziecka. Konwencjonalna metoda operacyjna wszczepienia zastawki była całkowicie wykluczona ze względu na skrajnie wysokie ryzyko – związane z wcześniej przeprowadzonymi procedurami. Nie było także możliwe zaimplantowanie zastawki przeznaczyniowe z powodu zbył małych rozmiarów naczyń. Dlatego podjęto decyzję o operacji hybrydowej tj. otwarcia klatki piersiowej i następnie implantacji zastawki z przebicia wolnej ściany prawej komory serca, co wymagało ogromnej precyzji i doświadczenia w implantacji takich biologicznych zastawek.

14-16.11.2014
W Auditorium Maximum UJ miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Studentów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pt. "Kraktooth 2014" zorganizowana przez krakowski oddział tego towarzystwa. W trakcie konferencji odbywały się wykłady i zajęcia warsztatowe. Konferencję uroczyście otworzyli: Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk – Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz Prof. Bartłomiej Loster - Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz kierownik Katedry Ortodoncji Instytutu Stomatologii WL UJ CM, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nie każda „wada zgryzu” wymaga leczenia ortodontycznego”
14-16.11.2014

W Krakowie odbywał się Geriatric Course poświęcony żywieniu osób starszych. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) wraz z Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Kurs poprowadzili szefowie z wiodących europejskich ośrodków klinicznych: prof. Jean Pierre Michel (Szwajcaria), prof. Alfonso Jose Cruz Jentoft (Hiszpania), prof. Finbarr C. Martin (Wielka Brytania), prof. Mustafa Cankurtaran (Turcja) a gospodarzem spotkania był prof. Tomasz Grodzicki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM. Uczestnikami kursu byli lekarze i dietetycy z kilkunastu krajów. Kurs zakończył się testem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz rozdaniem certyfikatów.