AktualnościOgłoszenia
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


22.12.2014
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami wyemitowanymi przez Telewizję Kraków na temat aktualnej sytuacji w zakresie inwestycji „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. Pierwszy został wyemitowany w Kronice Krakowskiej http://krakow.tvp.pl/18136268/nowa-siedziba-szpitala-uniwersyteckiego, a drugi tuż po niej, w Tematach Dnia, i zawiera wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem http://krakow.tvp.pl/18135791/19-xii-2014. Linki do materiałów źródłowych pochodzą z Telewizji Kraków i są własnością TVP.


19.12.2014
W Sali Zodiakalnej Collegium Nowodworskiego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe z pracownikami Wydziału Lekarskiego UJ CM i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM. Spotkaniu przewodniczyli Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki. Łamaniu się opłatkiem, a także świątecznym i noworocznym życzeniom towarzyszył poczęstunek wigilijnymi potrawami

17.12.2014

Kolędy w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica rozpoczęły odbywające się w auli Collegium Novum UJ tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który dokonał poświęcenia opłatków, obecni byli rektorzy uczelni Krakowa, przedstawiciele władz regionu i miasta, korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych oraz kościołów i wyznań. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne a następnie dzielono się opłatkami.

15.12.2014

W Sali Nowodworskiej miało miejsce tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum oraz akademickiego środowiska medycznego Krakowa. Jako gospodarz spotkania, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler przywitał wszystkich zebranych i złożył świąteczne życzenia. Życzenia do całej społeczności przekazał również Rektor UJ prof. Wojciech Nowak a ksiądz Biskup Grzegorz Ryś pobłogosławił zgromadzonych gości i poświęcił opłatki. Następnie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica Świąteczny nastrój dopełniło wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem i częstowanie wigilijnymi potrawami.

15.12.2014
Informujemy o korzystnym dla UJ CM wyroku KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, po rozpoznaniu odwołania Konsorcjum: Budimex S.A. (Lider) oraz Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., (Partner), w całości oddaliła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. W dniu 29 października Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dokonał wyboru oferty Konsorcjum: Warbud S.A. (lider), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG oraz Porr (Polska) S.A. jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację największej szpitalnej inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Od rozstrzygnięcia w dniu 7.11.2014 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożyło Konsorcjum: Budimex S.A. oraz Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. W odwołaniu sformułowano 19 zarzutów, z czego 2 miały charakter formalnoprawny a pozostałe 17 techniczny. Podniesiono m.in. niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, a także niezgodności w zakresie rozwiązań aparatury medycznej. W postępowaniu odwoławczym UJ CM było reprezentowane przez renomowaną Kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. - lidera rankingu kancelarii prawnych 2014 dziennika "Rzeczypospolita" w dziedzinie zamówień publicznych. Termin rozprawy był dwukrotnie przekładany przez KIO. Pierwotnie został wyznaczony na 20 listopada 2014 r., następnie na 21 listopada 2014 r., a rozprawa odbyła się ostatecznie w dniu 28 listopada 2014 r. Z uwagi na znaczny stopień szczegółowości zarzutów, sprawa była rozpatrywana przez KIO jeszcze w dniach 4 i 9 grudnia br. W trakcie rozpraw Odwołujący cofnął 6 zarzutów. W zakresie pozostałych 13 zarzutów Uczelnia wykazywała brak trafności argumentacji Odwołującego.