Aktualności

Ogłoszenia


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


14.07.2014
III warsztaty statystyczne

03.07.2014
Uniwersytet Jagielloński znosi opłaty za drugi kierunek studiów stacjonarnych

02.07.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

24.06.2014
Zarządzenie nr 9/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w UJ CM

24.06.2014
Zarządzenie nr 8/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM

23.06.2014
Porozumienie zawarte dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

12.06.2014
Komunikat Nr 3 Prorektora UJ ds. CM w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników UJ CM

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


16.07.2014

Rekrutacja na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na rok akademicki 2014/2015
Wydział Lekarski UJ CM:
Kierunek lekarski:  9,83 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 1967 kandydatów)
Kierunek lekarsko-dentystyczny: 15,06 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 753 kandydatów)
Kierunek dietetyka:  4,01 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 321 kandydatów)
Wydział Farmaceutyczny UJ CM:
Kierunek farmacja: 6,5 osób na 1 miejsce (limit 110 miejsc - 716 kandydatów)
Kierunek analityka medyczna: 9,02 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc – 451 kandydatów)
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM:
Kierunek położnictwo: 4,75 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc - 285 kandydatów)
Kierunek ratownictwo medyczne: 4,82 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 241 kandydatów)
Kierunek pielęgniarstwo: 2,82 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 565 kandydatów)
Kierunek zdrowie publiczne: 1,5 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc – 90 kandydatów)
Kierunek fizjoterapia: 6,7 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 536 kandydatów)
Kierunek elektroradiologia: 4,86 osób na 1 miejsce (limit 30 miejsc - 146 kandydatów)


29.06.2014

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM, studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki w latach 2008-2014.W trakcie uroczystości absolwenci ubrani w tradycyjne togi złożyli przysięgę Hipokratesa i otrzymali karty absolutoryjne. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.

28.06.2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch konkursów:  ETIUDA 2 na stypendia naukowe dla badaczy rozpoczynających karierę naukową oraz FUGA 3 na staże podoktorskie. Jednym z laureatów konkursu ETIUDA 2 został mgr Bartosz Pomierny z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, który na realizację projektu p.n. „Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego - badania in vitro oraz in vivo” otrzymał kwotę 103 044 zł. Grant FUGA 3 otrzymała z kolei dr Urszula Marcinkowska, która w ramach stażu podoktorskiego będzie przez najbliższe 3 lata pracować na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM nad projektem badawczym p.n. „Poziom hormonów a dobór płciowy - nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka” na realizację którego otrzymała 560 200 zł.


27.06.2014

W dniu 27 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego miał miejsce wykład pt.: "Early biochemical markers of dementia", który wygłosił prof. Piotr Lewczuk z Laboratory for Clinical Neurochemistry and Neurochemical Dementia Diagnostics, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy. Wykład odbył się w ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w związku z projektem OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum" - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College". Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UJ CM a ośrodkami zagranicznymi.

26.06.2014

W Collegium Nowodworskiego odbył się wykład pt. “Biomarkers for Alzheimer Disease: Preclinical diagnosis and intervention”, który wygłosił prof. Mony de Leon (New York University School of Medicine, USA). Wykład odbył się w ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w związku z projektem OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum" - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College". Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UJ CM a ośrodkami zagranicznymi.