Aktualności

Ogłoszenia
26.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Toksykologii i Chorób Środowiskowych na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Toksykologii i Chorób Środowiskowych na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na stanowiswko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Dializ Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim

26.05.2015
Konkurs na 2 stanowiska asystenta w  Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
25.05.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu drukarek laserowych i skanerów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.05.2015
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2015

06.05.2015
Wprowadzenie przez Ośrodek Komputerowy UJ CM stałego harmonogramu prac technologiczno-serwisowych

17.04.2015
Komunikat nr 1/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015
Wydarzenia


24.05.2015

W Auditorium Maximum UJ miało miejsce V Sympozjum „Onkologia-Konstelacje 2015” zorganizowane przez Klinikę Onkologii WL UJ CM kierowaną przez dr hab. Krzysztofa Krzemienieckiego. Ideą sympozjum jest tworzenie pomostu między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami tym bardziej, iż istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni na sympozjum zagraniczni i polscy wykładowcy uczestniczyli w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyli rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim.

23.05.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się międzynarodowa konferencja neurologiczna "Binational Conference - Update in Neurology", w której wzięli udział uznani eksperci z Uniwersytetu w Rochester, NY, USA: prof. Robert Gross, prof. Andrew Goodman, prof. Robert Holloway oraz prof. Ralph Jozefowicz. Konferencja była finansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego a jej organizatorem była  prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM.

21-23.05.2015

Na płycie Rynku Głównego w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie Festiwalu Nauki pod hasłem „Oświeć się!”, który – odbywając się w dniach 21-23 maja br. – nawiązywał do uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Tegoroczny Festiwal Nauki odbywał się już po raz 15 i miał charakter jubileuszowy. Jego idea narodziła się w roku 2000 w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przygotowaniami do obchodów 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Blisko 50 jednostek naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przygotowało ciekawą i bogatą ekspozycji z zakresu medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Oprócz tradycyjnych spotkań w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12, można było odwiedzić obiekty zlokalizowane poza kwartałem uniwersyteckim oraz uczestniczyć w imprezach zorganizowanych na Rynku Głównym, m. in. w występie CoperniChoir, którego skład stanowi blisko 40 studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM.

19.05.2015

W dniach 5-6 czerwca br. odbędzie się IV Konferencja Naukowa Kardiochirurgów Dziecięcych (4th Krakow Educational Conference on Congenital Heart Disease) organizowana przez Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej WL UJ CM w Krakowie kierowaną przez prof. Janusza Skalskiego. W konferencji udział weźmie blisko 200 lekarzy z Polski i z zagranicy. Klinika jest znanym ośrodkiem leczniczym i szkoleniowym, a doskonałe wyniki leczenia i najniższa śmiertelność w Polsce przy równocześnie najwyższym stopniu trudności operowanych dzieci (potwierdzona przez raport roczny Polskiego Stowarzyszenia Kardiochirurgów) są czynnikiem przyciągającym zarówno pacjentów jak i kształcących się lekarzy – z Polski i krajów ościennych. Dlatego w cyklu dwuletnim Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej WL UJ CM organizuje konferencje szkoleniowe dla kardiologów i kardiochirurgów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na aktualność poruszanych zagadnień. Lekarze omawiają bowiem najnowsze metody leczenia operacyjnego wrodzonych wad serca u dzieci i intensywnej terapii kardiochirurgicznej. W tym roku wykłady poprowadzą wybitni profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, m.in. Tom Spray, Yoav Dori, Jonathan J. Rome (Philadelphia), David L. Morales (Cincinati). Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą najnowsze osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej w leczeniu złożonych wad serca oraz nowe techniki kardiochirurgiczne. Szczegółowy program na stronie: www.szpitalzdrowia.pl/polecane.


18.05.2015

W Warszawie odbył się finał II edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie obronione w latach 2013-2104 "Lider nauk farmaceutycznych" zorganizowany przez Gazetę Farmaceutyczną i firmę Gedeon Richter. Podczas uroczystości dr n. farm. Adam Bucki z Katedry Chemii Farmaceutycznej WF UJ CM otrzymał II nagrodę w konkursie "Lider nauk farmaceutycznych" za pracę doktorską "Modelowanie molekularne receptora dopaminergicznego typu D1 w oparciu o oddziaływania ze związkami o aktywności psychotropowej". Natomiast Dziekan dr  hab. Jacek Sapa, prof. UJ odebrał srebrny medal dla kadry Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w uznaniu wybitnych efektów kształcenia.