Aktualności

Ogłoszenia
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


13.09.2014

W Krakowie miała miejsce III Międzynarodowa Konferencja pt. "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2014 roku" będąca częścią wieloletniego programu rozwoju koncepcji interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym oraz amyloidozą. Wykładowcy konferencji pochodzili z czołowych uniwersyteckich ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Organizatorem konferencji była Katedra i Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka.

12.09.2014

Podczas Balu Mistrzów Sportu w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się aukcja koszulek z autografami wybitnych sportowców. Za kwotę 25,5 tys. zł zlicytowano koszulkę Jakuba Błaszczykowskiego. Licytowano także koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej, hokeju oraz radców prawnych, którzy uczestniczyli w prawniczych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Cała kwota zebrana podczas aukcji (38,7 tys. zł) zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Bal środowiska prawniczego w Wieliczce odbył się w ramach jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników zorganizowanej przez Stowarzyszenie „SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2014". Zmagania sportowe odbywały się w dniach od 10 do 14 września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W imprezach uczestniczyło ponad 500 osób, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze. Aukcją dla szpitala dziecięcego w Prokocimiu w Kopalni Soli w Wieliczce, środowisko prawnicze rozpoczęło 7. edycję akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”, która od 2008 r. organizowana jest na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

10.09.2014

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miał miejsce wykład prof. Dova Aleksandrowicza pt. „Praca terapeutyczna z dziećmi z deficytami rozwojowymi”. Organizatorem spotkania była Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wydziału Lekarskiego UJ CM kierowana przez dr Macieja Pileckiego. Prof. Dov Aleksandrowicz pochodzi z Krakowa i jest izraelskim psychoanalitykiem oraz psychiatrą dziecięcym, kierował Katedrą Psychiatrii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Ben Guriona w Izraelu i przewodniczył Izraelskiemu Towarzystwu Psychoanalitycznemu.

5.09.2014

W Collegium Nowodworskiego gościła delegacja przedstawicieli dyscyplin medycznych z Uniwersytetu Kufa w Iraku (University of Kufa), zainteresowanych podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w tym m. in. w obszarze medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Delegacji przewodniczyli Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Kufa Mohammed Saeed Abdul Zahra oraz Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof. Ze strony władz UJ CM rozmowom przewodniczył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler a w spotkaniu wzięli udział: Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w CM prof. Jerzy Wordliczek, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Tomasz Brzozowski oraz Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. analityki medycznej prof. Alicja Budak.

2-4.09.2014

Prof. Maciej Małecki - Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM,  prof. Tomasz Grodzicki - Dziekan Wydział Lekarskiego UJ CM i prof. Tomasz Guzik - kierownik Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego UJ CM wzięli udział w debatach eksperckich poświęconych ochronie zdrowia w trakcie V Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.