Wydarzenia

23.09.2016

16 września odbył się webinar „Jak prawidłowo zaprojektować i zorganizować badanie naukowe”. To pierwszy z cyklu 12 wykładów i szkoleń „Badania inicjowane przez naukowców – KNOW HOW (Investigator Initiated Trials)”poświęconych...

CZYTAJ WIĘCEJ

23.09.2016

Magdalena Bryndza, Mateusz Hołda i Przemysław Pękala znaleźli się w gronie 83 laureatów V edycji realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu „Diamentowy Grant”. Swoje projekty będą realizowali na Wydziale...

CZYTAJ WIĘCEJ

22.09.2016

W sali obrad miasta Krakowa odbyła się konferencja „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowana przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Specjalistyczną...

CZYTAJ WIĘCEJ

22.09.2016

Podczas otwarcia konferencji „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" prof. Dove Aleksandrowicz został uhonorowany srebrnym medalem „Plus ratio quam vis”. Prof. Aleksandrowicz od lat wspiera Katedrę Psychiatrii oraz Klinikę Psychiatrii...

CZYTAJ WIĘCEJ

21.09.2016

Trwają zapisy na bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – „5 na dobry początek”!, który odbędzie się 15 października na krakowskich Błoniach. Celem...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane
26.09.2016
Konkurs na tworzenie sieci badawczo-szkoleniowych Innovative Training Networks (ITN)

26.08.2016
Dzień informacyjny Granty ERC - dla nas czy nie dla nas?

23.09.2016
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski

20.09.2016
Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

19.09.2016
Ogłoszenie o konkursie KNOW

15.09.2016
Konferencja Inicjatywy Leków Innowacyjnych "IMI Stakeholder Forum 2016"

15.09.2016
Oferta pracy w Sekcji Zakupów i Realizacji Umów Działu ds. Aparatury UJ CM

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


09.09.2016
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie składania zamówień na komputery przenośne dla działalności naukowo - badawczej

19.07.2016
Komunikat nr 1/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dotyczących działalności UJ CM

06.07.2016
Komunikat nr 23 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: konieczności prawidłowego wypełniania skierowań na badania profilaktyczne pracowników

04.07.2016
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupu środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM

17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej ogłoszeń