Aktualności

Ogłoszenia


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko:


27.02.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Onkologii Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

27.02.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Położnictwa i Perinatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015

19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej

08.12.2014
Ważna informacja dotycząca poczty elektronicznej na serwerach UJ CM

01.12.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds.CM z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania z bieżących środków wydatków dotyczących przyszłorocznych wyjazdów zagranicznych i krajowych

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


24.02.2015

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Uniwersytet w Jimma (Etiopia) podpisały tzw. Memorandum of Understanding. Naszą uczelnię reprezentował zespół młodych pracowników UJ CM w składzie: dr Agnieszka Śliwka, dr Piotr Major, lek med. Szymon Pietruszka. Podpisane porozumienie rozpoczęło tym samym obustronną współprace i wsparcie pomiędzy dwiema instytucjami w zakresie edukacji, mobilności studentów i kadry oraz w dziedzinie badań naukowych. Informacje o popisanym porozumieniu sygnowanym ze strony UJ CM przez prof. Macieja Małeckiego, pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM, znalazły się również na stronie www Uniwersytetu w Jimma pod adresem http://www.ju.edu.et/mou-signed-between-ju-and-jagiellonian-university-poland.

23.02.2015

W trakcie zebrania wyborczego, decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ został wybrany nowym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM  i objął tę funkcję po zmarłym dotychczasowym Dziekanie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM śp. prof. Janie Krzeku.


23.02.2015

Prof. Dariusz Dudek, Kierownik II Oddziału Klinicznego II OK Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został wybrany Człowiekiem Roku 2014 w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Prof. Dariusz Dudek  został nagrodzony „za profesjonalizm, nowatorskie zabiegi kardiologiczne ratujące życie oraz społeczną opiekę nad mieszkańcami gminy Niedźwiedź.”


23.02.2015

W Collegium Nowodworskiego odbyło się uroczyste spotkanie partnerów konsorcjum naukowo-biznesowego, które w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych uzyskało dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” (NATCo). W skład konsorcjum wchodzi Wydział Farmaceutyczny UJ CM, jako lider konsorcjum, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz firma farmaceutyczna Celon Pharma S.A.W imieniu UJ CM spotkanie otworzył Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM prof. Maciej Małecki. W trakcie spotkania dr hab. Paweł Zajdel przedstawił cel projektu zdefiniowany jako opracowanie kandydata na nowy lek prokognitywny o potencjale terapeutycznym w leczeniu m.in. choroby Alzheimera. Strategiczną rolę partnera przemysłowego we współpracy z krakowskimi ośrodkami naukowymi zaprezentował prezes firmy Celon Pharma pan dr Maciej Wieczorek. W uroczystym spotkaniu wzięli również udział reprezentanci członków konsorcjum: prof. Andrzej Bojarski - kierownik Zakładu Chemii Leków i prof. Piotr Popik - kierownik Zakładu Badań Nowych Leków (IF PAN), prof. Maciej Pawłowski - kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, prof. Anna Wesołowska - kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej, prof. Jacek Sapa - kierownik Zakładu Wstępnych Badań Farmakologicznych (UJ CM), Mikołaj Matłoka - kierownik Grupy Badawczej Choroby Neurologiczne i Metaboliczne, dr Rafał Moszczyński-Pętkowski - kierownik projektów neurologicznych w Dziale Chemii Medycznej firmy Celon Pharma S.A. oraz Katarzyna Gubernat i Małgorzata Kotara, które zapewnią obsługę administracyjną i finansową Konsorcjum. Łączna wartość projektu wynosi 4 815 143 zł przy dofinansowaniu ze środków NCBR w wysokości 4 100 000 zł. W ustaleniu zasad funkcjonowania konsorcjum i przygotowaniu umowy konsorcjum brało udział Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU).

19.02.2015

Już po raz trzeci Fundacja Tesco Dzieciom przekazała dochód z Biegu Charytatywnego na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Tym razem zebrane pieniądze zostały wykorzystane na remont i doposażenie sali rehabilitacyjnej Zakładu Fizjoterapii. Wartość przekazanej pomocy wyniosła 120 362,50 złotych. Kwota wsparcia z dwóch poprzednich edycji Biegu Charytatywnego wyniosła prawie 150 tys. zł i została przeznaczona na remonty i doposażenie świetlic w Klinice Onkologii i Hematologii oraz Klinice Neurologii Dziecięcej.  Sala rehabilitacyjna w szpitalu od dawna wymagała remontu – ostatnia gruntowna renowacja miała miejsce 16 lat temu.  W ramach remontu przeprowadzono malowanie, odnawianie podłogi, zakup mebli, materacy, sprzętu i łóżek do rehabilitacji. Z sali rehabilitacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego korzysta ponad 180 dzieci dziennie a rocznie kilkanaście tysięcy osób.