24. edycja konkursu L'Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki - trwa nabór


Data: 5 maja 2024
Organizator: L-Oreal, Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, UN Global Compact Network Poland
Szczegółowe informacje: https://www.lorealdlakobietinauki.pl

Jak co roku firma L-Oreal ogłasza konkurs stypendialny — L'Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki. Kryteria oceny wniosków są wyłącznie merytoryczne. Konkurs zakończy się przyznaniem trzech stypendiów dla habilitantek (40 000 zł), dwóch dla doktorantek (35 000 zł) i jednego dla magistrantki (25 000 zł). Dodatkowo MNiSW zrefunduje stypendystkom udział w wybranej konferencji w Europie (do kwoty 15 000 zł).

Celem programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie im wsparcia finansowego przyznawanego w formie stypendium. Partnerami programu są Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. Stypendia przyznaje niezależne jury, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele i przedstawicielki polskiej nauki.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

W odróżnieniu do innych projektów grantowych, środki otrzymane w ramach  programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą  wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt badawczy, zadbać o wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować koszty opieki nad dziećmi.

W 2022 roku laureatką konkursu została Karolina Brzegowy związana z Katedrą Anatomii UJ CM.

 

Informacje i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie: https://www.lorealdlakobietinauki.pl
Dodaj do kalendarza Google

Powrót