Ogłoszenia


Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 19 stycznia 2018 roku
22.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Elektroradiologii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
22.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
19.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do konkursu "Krakowskie Konferencje Naukowe 2018"
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w konkursie organizowanym przez konsorcjum JPI AMR przy współudziale NCN
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do konkursu na polsko-chińską współpracę bilateralną ogłoszoną przez NCBiR
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do 28. edycji konkursów ogłoszonych przez NCN
16.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie możliwości prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 17 stycznia 2018 roku
17.01.2018 - Dział Zaopatrzenia

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 stycznia 2018 roku
16.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 12 stycznia 2018 roku
15.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Inspektoracie BHP
11.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 10 stycznia 2018 roku
11.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Informacja Działu Zaopatrzenia ws. poszerzenia oferty komputerów przenośnych
10.01.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
10.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
09.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z 8 stycznia 2018 roku
08.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM