Ogłoszenia


OpenLivingLab Days 2017
22.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w Konkursie ERC SYNERGY GRANT
22.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków Inicjatywy EUREKA Konkurs 2/2017
22.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
22.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 16 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przydzielania i używania przez pracowników ubioru służbowego
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 15 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
11.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
09.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" POIR 2014-2020
09.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach konkursu ERC STARTING GRANT
09.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej
08.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kursy instruktorów symulacji medycznej
07.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
03.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków konkursowych w programie GOSPOSTRATEG (NCBiR)
03.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego SONATA-BIS na Wydziale Lekarskim UJ CM
02.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

IV edycja spotkań brokerskich "Meet in Italy for Life Sciences" w Turynie
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie działań pracowników UJ CM w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
26.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ CM
25.07.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
25.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej