Ogłoszenia


Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw skanerów i drukarek laserowych dla jednostek UJ CM na rok 2017/18
23.06.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Decyzja nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu Monitorującego realizację programu wieloletniego "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

V EDYCJA KONKURSU na projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2017)
23.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM w sprawie zbiórki zużytych tonerów i kartridży
21.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie dotyczące szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
21.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego na Wydziale Lekarskim UJ CM
21.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
16.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zmiana siedziby Zespołu ds. Socjalnych Działu Spraw Osobowych CM
16.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
16.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zmiana kryteriów kwalifikacyjnych w konkursie na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Opieki Ginekologicznej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
16.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Dodatkowe terminy obrad Komisji Bioetycznej UJ - 29.06.2017 i 30.06.2017
14.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zmiana kryteriów kwalifikacyjnych w konkursie na 2 stanowiska wykładowcy w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Lekarskim w ramach realizacji projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki
14.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 13 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM
14.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2017/2018
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM