Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Tanatologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w w Klinice Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowsko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w w Zakładzie Cytobiologii Katedry Farmakobiologii na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmacji Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Chorób Metabolicznych Katedry Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 6 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do przeglądu drabin przenośnych
28.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
28.04.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2017
26.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM
26.04.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
26.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM