Ogłoszenia


Aktualizacja rejestrów czynników mutagennych i rakotwórczych prowadzonych w Jednostkach
17.10.2017 - Inspektorat BHP UJ

Kampania promocyjna Komisji Europejskiej dla koordynatorów projektów
17.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 31 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 16 października 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie zamówienia
16.10.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikat nr 30 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 12 października 2017 roku w sprawie składania zapotrzebowań w ramach działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej w roku 2017
13.10.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
12.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
12.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
12.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 29 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 11 października 2017 roku w sprawie bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
11.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 18 Prorektora UJ CM z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany decyzji nr 24 Prorektora UJ CM z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
11.10.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
11.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
11.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań nad Schizofrenią Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
11.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Wirusologii Katedry Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim
09.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta na czas zastępstwa w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
06.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroneterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
06.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM