Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
27.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
24.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA
24.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0.?"
24.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2017
22.03.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

XVI edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy
21.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zaproszenie na warsztaty "aspekty finansowo-administracyjne w Horyzoncie 2020- co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt"
16.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w UJ CM regulaminu wynagradzania
13.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
13.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
13.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pediatrii,Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
13.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 15 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie planów urlopów wypoczynkowych na rok 2017
10.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CM niebędących nauczycielami akademickimi
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
08.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka Katedry Biologii Medycznej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
08.03.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

II edycja konferencji pt. "MedTechCamp 2017 - Badania kliniczne wyrobów medycznych - od pomysłu do wdrożenia" - 27 kwietnia 2017 r.
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 12 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie korzystania z kont pocztowych w domenie uj.edu.pl
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 11 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie udzielania informacji publicznej
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie obowiązku składania upoważnień do odbioru przesyłek pocztowych
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM