Ogłoszenia


Pismo okólne nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 19 września 2018 roku w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów
20.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków na stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji
19.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej w pediatrii
19.09.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Nabór wniosków do konkursu "Era Chairs" w ramach programu Horyzont 2020
18.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
17.09.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UJ CM w 2018 roku
14.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 12 września 2018 roku w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
13.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN
13.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum
12.09.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
11.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Inspektoracie BHP
10.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na finansowanie zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019
10.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w konkursie pn.: "Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia" w ramach Działania 5.2 POWER 2014-2020
10.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta Pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
07.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przetarg pisemny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy: ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 i przy ul. Grzegórzeckiej 22
07.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific.
07.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 4 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
05.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.
31.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.
31.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w Krakowie, składajacych się: z zabudowanej działki nr 23 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objetej KW nr KR1P/00011046/9; z zabudowanej działki nr 24 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej KW nr KR1P/00127336/5.
29.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM