Ogłoszenia


Oferta pracy w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM
02.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
15.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
14.01.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze pełnego etatu w Katedrze i Klinice Nefrologii na Wydziale Lekarskim
11.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze i Klinice Nefrologii na Wydziale Lekarskim
11.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Szkolenia HTA i EBM - trwa rekrutacja
09.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
08.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 8 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 11 kwietnia 2018 roku
08.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
07.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
04.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi na Wydziale Lekarskim
04.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim
02.01.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 31 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 31 grudnia 2018 roku w sprawie: udziału w programie MultiSport.
31.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii na Wydziale Lekarskim
21.12.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
21.12.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 38 Prorektora UJ ds. CM z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
21.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych
20.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 9A
19.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 5 Zastępcy Kanclarza UJ ds. CM z 18 grudnia 2018 roku w sprawie: postępowania związanego z przeprowadzaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum kontroli zewnętrznych
18.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 37 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
18.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM