Administracja UJ CM

Dział Zamówień Publicznych


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 29
fax: 12 398 37 01
email: dzp@cm-uj.krakow.pl
www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy:

1. Obsługa formalnoprawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
- opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
- udział w pracach Komisji Przetargowych zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
- przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
- przeprowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych, w zakres których wchodzą negocjacje
- zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.
2. Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia.
3. Pomoc w zakresie wypełnienia wniosków o udzielenie zamówienia.
4. Udzielanie informacji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w UJ CM.

P.o. kierownika działu

mgr Wojciech Kochan
e-mail: wojciech.kochan@uj.edu.pl
tel.: 601 430 990
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
pokój nr

mgr Katarzyna Gorączko
e-mail: katarzyna.goraczko@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 30
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
pokój nr 246
mgr Urszula Łapczyńska
e-mail: urszula.lapczynska@uj.edu.pl
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
mgr Marcin Wąs
e-mail: m.was@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 30
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
pokój nr 246
mgr Katarzyna Wiszowata
e-mail: katarzyna.wiszowata@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 28
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
pokój nr 245
mgr Małgorzata Jasek
e-mail: m.jasek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
mgr inż. Agnieszka Bajda-Seruga
e-mail: agnieszka.bajda-seruga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
mgr Maja Cybulska
e-mail: maja.cybulska@uj.edu.pl
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
mgr Dorota Bochenek
e-mail: dorota.bochenek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 32
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20
mgr inż. Oliwia Lalik
e-mail: oliwia.lalik@uj.edu.pl
fax: 12 398 37 01
Grzegórzecka 20

Powrót