Krakowskie Forum Biomedyczne


Data: 7-8 czerwca 2024
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Organizator: SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych pod opieką dr n. med. Małgorzaty Lasoty
Szczegółowe informacje: https://krakowskieforumbiomed.confer.uj.edu.pl/start; https://fb.me/e/1NQlrBnI8

Krakowskie Forum Biomedyczne to ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja, której celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników dotychczasowych badań, nawiązanie kontaktów oraz integracja środowiska naukowego.
Udział w konferencji umożliwi  nie tylko prezentację własnych badań, ale także wysłuchanie wykładów eksperckich, co zapewni uczestnikom nie tylko możliwość wzbogacenia wiedzy, ale także skonfrontowania własnych doświadczeń.

Swój udział w konferencji potwierdzili:
prof. Justyna Drukała
prof. Marcin Majka (medycyna regeneracyjna),
prof.  Andrzej Górecki (biofizyka),
prof. Wojciech Branicki,
dr Tomasz Kupiec (genetyki molekularna i sądowa),
dr Michał Sarna (biofizyka)
mgr Szymon Płoński (Agencja Rozwoju Przemysłu).

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym prof. Jacka Popiela - rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tomasza Grodzickiego – prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. Macieja Małeckiego - dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót