Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 1 Głównego Specjalisty Kierującego Działem Klinicznym UJ CM z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie konsultacji w zakresie przygotowania projektu naukowego badania klinicznego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego


121.60.1.2016

Komunikat nr 1
Głównego Specjalisty Kierującego Działem Klinicznym UJ CM
z dnia 5 stycznia 2016 roku


w sprawie: konsultacji w zakresie przygotowania projektu naukowego
badania klinicznego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż pracownicy Sekcji ds. Badań Klinicznych Działu Klinicznego UJ CM prowadzą konsultacje związane z przygotowaniem projektów naukowych badań klinicznych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na podstawie regulacji prawnych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych.

Pracownicy naukowi oraz doktoranci UJ CM podczas konsultacji mogą zasięgnąć informacji i uzyskać pomoc w zakresie:

  1. procedur zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących przygotowania projektu niekomercyjnego badania klinicznego;
  2. możliwości jego przeprowadzenia w UJ CM i na bazie podmiotu leczniczego;
  3. wymogów formalnych w zakresie przedkładanych dokumentów oraz ich załączników;
  4. przygotowania pełnej dokumentacji formalnej niezbędnej do przedłożenia odnośnym władzom oraz Komisji Bioetycznej UJ;
  5. wskazanych zmian i uzupełnień na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wszystkie projekty niekomercyjnych badań klinicznych, w których UJ CM występuje w roli Lidera/Sponsora badania, skierowane do finansowania i posiadające aktualną zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ, nadzorowane i monitorowane są przez pracowników Sekcji ds. Badań Klinicznych.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt z pracownikami Sekcji:

  1. mgr Ewelina Bętkowska - tel. 12 433 27 37
  2. mgr Agnieszka Widawska - tel. 12 433 27 43
  3. mgr Izabela Mączałowska - tel. 12 433 27 39

 

Główny Specjalista Kierujący
Działem Klinicznym UJ CM

mgr Joanna Nikodemowicz

  Data aktualizacji:  07.01.2016
 Jednostka:  Dział Kliniczny UJ CM 
 Zamieścił:  Ewelina Bętkowska 

Powrót