Ogłoszenie


wersja do wydruku

Uchwała nr 1 Komisji Bioetycznej UJ z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad udziału osób oddelegowanych przez wnioskodawcę do prezentacji projektu badania na posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ oraz wymogów dotyczących zgłaszania istotnych zmian do protokołu badania


122.0031.3.2016


Uchwała nr 1
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie: zasad udziału osób oddelegowanych przez wnioskodawcę do prezentacji projektu badania na posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ oraz wymogów dotyczących zgłaszania istotnych zmian do protokołu badania.


Komisja Bioetyczna UJ na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 roku jednogłośnie podjęła uchwałę w poniższym brzmieniu:

 

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ, osoba będąca jego reprezentantem powinna:
  1. posiadać pisemne pełnomocnictwo wnioskodawcy uzasadniające wybór danego reprezentanta,
  2. należeć do zespołu badawczego i posiadać należytą znajomość projektu, w szczególności jego koncepcję i procedury przewidziane protokołem badania,
  3. posiadać najwyższe kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staż pracy naukowej/klinicznej umożliwiające przedstawienie i uzasadnienie założeń projektu.
    
 2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę istotnych zmian do protokołu badania (np. ilość pacjentów, zmian procedur medycznych itp.)  zaproponowane zmiany muszą posiadać merytoryczne uzasadnienie oraz uwzględniać zachowanie równowagi pomiędzy ryzykiem i korzyściami w odniesieniu do uczestników badania.

 


  Data aktualizacji:  07.03.2016
 Jednostka:  Dział Kliniczny UJ CM 
 Zamieścił:  Joanna Sałówka 

Powrót