Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniach 16 oraz 20.10.2017  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień doktora nauk farmaceutycznych.

16.10.2017 o godz. 12:00

mgr Krzysztofa Pociechy

na temat: „Ocena wpływu inhibitora kaspaz na skuteczność wybranych leków o działaniu przeciwzapalnym w eksperymentalnym modelu sepsy u myszy”

Promotor:  dr hab. Elżbieta Wyska, prof. UJ
Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak – Katedra Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Prof. dr hab. Franciszek Główka – Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

20.10.2017 o godz. 1200

mgr Katarzyny Nowińskiej

na temat: „Badania nowych związków o właściwościach α1-adrenolitycznych w eksperymentalnych modelach nadciśnienia tętniczego”

Promotor: dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ
Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Ewa Poleszak – Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny – Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej Data aktualizacji:  05.10.2017
 Jednostka:  Wydział Farmaceutyczny UJ CM 
 Zamieścił:  Aleksander Mendyk 

Powrót