Aktualności


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


20.08.2014

Podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum i University of Louisville School of Dentistry (U.S.A.) zaowocowała pierwszą wymianą studentów.
Studentki IV roku (Aleksandra Sasuła i Karolina Kliś) kierunku lekarsko-dentystycznego w sierpniu br. przebywają na praktyce wakacyjnej w Uniwersytecie Louisville. Na zdjęciach studentki naszej Uczelni w czasie przywitania z Dziekanem Johnem J. Saukiem i Prodziekanami Uniwersytetu w Louisville: Donaldem R. Demuthem i Thersą Mayfield.

11.08.2014

Trzy projekty, w których uczestniczy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych. Kierownikami zwycięskich projektów w UJ CM są:

  • prof. dr hab. Małgorzata Bulanda – „Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej” (dofinansowanie dla całego konsorcjum:  2 747 592 zł; dofinansowanie dla UJ CM: 750 000 zł)
  • prof. dr hab. Krzysztof Sładek – „Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca” (dofinansowanie dla całego konsorcjum: 3 386 125 zł)
  • dr hab. Paweł Zajdel – „Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” (dofinansowanie dla całego konsorcjum: 4 211 088 zł)

5.08.2014
Projekt pt.: ”Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester Braster przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego u kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”, który będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowego, w którym bierze udział spółka BRASTER S.A. oraz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości 9 097 795 zł. Kwota przypadająca na badania, które ma przeprowadzić i koordynować UJ CM, wynosi 7 000 000 zł.


31.07.2014
W klubie muzycznym Lizard King w Krakowie odbył się koncert z udziałem Mateusza Ziółko – zwycięzcy Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (debiuty) oraz III edycji The Voice of Poland. Koncert pod nazwą „Wielki Rock dla Małych Serc" został zorganizowany z inicjatywy Agnieszki Węgrzynek-Owcarz – mamy małej Zuzi, która urodziła się z ciężką wadą serca i była leczona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu Pani Agnieszki i innych osób, w tym grupy przyjaciół i innych rodziców dzieci z wadami serca, udało się namówić do udziału w tym projekcie Mateusza Ziółko i jego zespół. W koncercie uczestniczyło ponad 300 osób, a kwota jaką zebrano to prawie 11 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zebrane podczas koncertu zostały przekazane Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA" i będą przeznaczone na potrzeby oddziału kardiologii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym kierowanego przez prof. Andrzeja Rudzińskiego. Podczas koncertu publiczność usłyszała największe utwory z repertuaru grupy QUEEN a koncert poprowadzili Iwona Chamielec oraz Jerzy Fedorowicz. Wszystkie osoby, które chciałaby wesprzeć oddział kardiologii dziecięcej w formie darowizny finansowej, mogą to uczynić wpłacając ją na konto: Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA", ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Numer rachunku bankowego: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (Pekao SA), z dopiskiem: KARDIOLOGIA.

25.07.2014

W 614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej przedstawiciele środowiska akademickiego UJ oraz innych krakowskich uczelni spotkali się na tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Przybyłych gości przywitał prof. Wojciech Nowak, Rektor UJ a specjalny wykład pt. „Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu”  wygłosił prof. Andrzej Borowski, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki UJ. Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku i są one okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Coroczne spotkania upamiętniają również odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z dnia 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in.: Rektor Stanisław ze Skarbimierza, Biskup Krakowski Piotr Wysz oraz pierwsi wykładowcy. Jest wielce prawdopodobne, że w wydarzeniu wziął udział Król Władysław Jagiełło, ale w kronikach nie ma jednoznacznego zapisu potwierdzającego obecność monarchy. Spotkanie rozpoczęło się od odczytu przywileju fundacyjnego przez Mikołaja Kunowskiego, bp. włocławskiego i podkanclerza. Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego biskupa krakowskiego, a końcową mowę wygłosił Rektor Stanisław ze Skarbimierza. Inaugurację zakończyła uczta, której fundatorem najprawdopodobniej był król.