Aktualności

Ogłoszenia
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane27.07.2015
komunikat w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo-badawczej.

14.07.2015
Komunikat nr 2/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

09.07.2015
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych

06.07.2015
Zarządzenie nr 6/2015 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/09 Prorektora UJ ds. CM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w UJ CM

24.06.2015
Komunikat w sprawie zakupu komputerów stacjonarnych i monitorów dla działalności dydaktycznej  i administracyjnej

12.06.2015
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wypracowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie podziału pozostałej części dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

10.06.2015
Porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.
Wydarzenia


24.07.2015

W 615. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej przedstawiciele środowiska akademickiego UJ oraz innych krakowskich uczelni spotkali się na tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim, które rozpoczęło się w Collegium Maius wykładem a następnie tradycyjnym poczęstunkiem w Collegium Nowodworskiego. Przybyłych gości przywitał prof. Wojciech Nowak, Rektor UJ a  wykład z tej okazji pt. „Janosik. Dzielny zbójnik czy pospolity rabuś?” wygłosił prof. Stanisław Sroka, Prodziekan Wydziału Historycznego UJ. Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku. Coroczne spotkania upamiętniają odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z dnia 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in.: Rektor Stanisław ze Skarbimierza, Biskup Krakowski Piotr Wysz oraz pierwsi wykładowcy. Jest wielce prawdopodobne, że w wydarzeniu wziął udział Król Władysław Jagiełło, ale w kronikach nie ma jednoznacznego zapisu potwierdzającego obecność monarchy.

16.07.2015

Zawodnicy amerykańskiej ligi NBA odwiedzili pacjentów przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Wizyta odbyła się w sali rehabilitacyjnej Zakładu Fizjoterapii USD i była niespodzianką ze strony Marcina Gortata oraz pozostałych koszykarzy odwiedzających Kraków. Wśród gwiazd NBA, którzy odwiedzili chorych w szpitalu byli również m.in.: Nicole Powell, Bo Outlaw, Neal Meyer, Otto Porter oraz  trener zespołu Washington Wizards – David Adkins. Gwiazdom towarzyszyli pracownicy Ambasady USA w Warszawie (Drew Alejandro i Joanna Kapica) i z Konsulatu USA w Krakowie (Janina Galas). Był czas na indywidualne rozmowy, wspólne pamiątkowe zdjęcia, autografy a także quiz z nagrodami przekazanymi przez pracowników Ambasady i Konsulatu USA. Wizytę w szpitalu zorganizowała Fundacja Marcina Gortata.

16.07.2015

W sali obrad krakowskiego Urzędu Miasta miała miejsce konferencja pt. „Czy samorząd terytorialny ma obowiązek prowadzenia szpitali?” poświęcona współczesnym problemom funkcjonowania szpitali w Polsce z udziałem ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i dyrektorów krakowskich szpitali. Spotkanie rozpoczął dr Jerzy Friediger – doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. ochrony zdrowia a wykłady wygłosili m. in. prof. Stanisława Golinowska - kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, prof. Andrzej Zoll – były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

13.07.2015

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum a kijowskim the Bogomolets National Medical University na Ukrainie. Pod umową ze strony UJ CM złożyli podpisy:  prof. Beata Tobiasz-Adamczyk - Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz prof. Maciej Małecki - Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM a ze strony ukraińskiej Professor Kateryna Amosova Rector of the Bogomolets National Medical University. Podczas podpisania umowy the Bogomolets National Medical University reprezentował Dziekan ds. kształcenia podyplomowego prof. Jurij Kuczyn. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy dwiema uczelniami w zakresie wymiany nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, organizacji wspólnych konferencji i sympozjów, realizacji projektów naukowych a także w ramach wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki, w tym nowych technik nauczania.


5.07.2015

W centrum kongresowym ICE Kraków odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM, studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki w latach 2009-2015. W trakcie uroczystości absolwenci ubrani w togi złożyli przysięgę Hipokratesa i otrzymali karty absolutoryjne. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof.Tomasz Grodzicki.