Aktualności

Ogłoszenia
28.05.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

28.05.2015
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakologii Katedry Farmakologii na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

27.05.2015
Komunikat nr 11/2015 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

25.05.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu drukarek laserowych i skanerów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.05.2015
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2015

06.05.2015
Wprowadzenie przez Ośrodek Komputerowy UJ CM stałego harmonogramu prac technologiczno-serwisowych

17.04.2015
Komunikat nr 1/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej
Wydarzenia


28.05.2015

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce uroczyste otwarcie V Konferencji Doktorantów UJ CM w ramach której studenci studiów doktoranckich z Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu a także innych wydziałów UJ zaprezentują łącznie 139 wystąpień w formie referatów i posterów referatów naukowych. Konferencję uroczyście otworzyli Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ oraz kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM prof. Tomasz Mach. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na http://www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl/.

25.05.2015

Po raz trzeci miało miejsce w naszej Uczelni wręczenie – przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – nagrody „Laudacji studenckich"  osobom i instytucjom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację własnych projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. Tegoroczna gala odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, której przewodniczył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii mecenas rozwoju - Lucjan Stalmach, kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, pro-studencka instytucja - Scanmed Multimedis, w kategorii pomocna dłoń - Iwona Wojtkiewicz z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, w kategorii przyjaciel studenta zwyciężył dr Zdzisław Pogoda, wykładowca z Instytutu Matematyki Uj a nagrodę honorową, przyznawaną pracownikowi uczelni, który wykazuje się wyjątkową postawą pro-studencką, otrzymał Andrzej Kocemba, wieloletni pracownik Działu Nauczania UJ.

24.05.2015

W Auditorium Maximum UJ miało miejsce V Sympozjum „Onkologia-Konstelacje 2015” zorganizowane przez Klinikę Onkologii WL UJ CM kierowaną przez dr hab. Krzysztofa Krzemienieckiego. Ideą sympozjum jest tworzenie pomostu między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami tym bardziej, iż istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni na sympozjum zagraniczni i polscy wykładowcy uczestniczyli w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyli rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim.

23.05.2015

W Auli Collegium Novum UJ odbyło się VI Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych, po raz pierwszy zorganizowane w Krakowie. Organizatorami sympozjum był zespół Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Otwarcia sympozjum dokonała mgr Małgorzata Sawicka - Przełożona Pielęgniarek Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mgr Jolanta Pokoca - Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych oraz mgr Stanisław Łukasik - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, współorganizator sympozjum. W trakcie sympozjum wykłady wygłosili: prof. Maria Kózka - konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i zarazem Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM,  prof. Piotr Chłosta - Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz kierownik Katedry i Kliniki Urologii WL UJCM w Krakowie oraz mgr Maja Szymaczek  - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tematami wiodącymi była opieka specjalistyczna u chorych dotkniętych schorzeniami urologicznymi oraz prawne i etyczne aspekty zawodu pielęgniarki.

23.05.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się międzynarodowa konferencja neurologiczna "Binational Conference - Update in Neurology", w której wzięli udział uznani eksperci z Uniwersytetu w Rochester, NY, USA: prof. Robert Gross, prof. Andrew Goodman, prof. Robert Holloway oraz prof. Ralph Jozefowicz. Konferencja była finansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego a jej organizatorem była  prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM.