Aktualności

Ogłoszenia
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


17.04.2015
Komunikat nr 1/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

09.04.2015
Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania informacji do postępowania przetargowego na dostawę odczynników niezbędnych do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Collegium Medicum

20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015

19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej
Wydarzenia


13-17.04.2015

W Krakowie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pod tytułem “ Stratified  and translational medicine – from basic science to clinical practice” współorganizowana przez prof. Tomasza Guzika, kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi WL UJ CM oraz prof. Tomasza Grodzickiego, kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii WL UJ CM i zarazem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.  Konferencja jest interdyscyplinarnym spotkaniem,  umożliwiającym wymianę poglądów i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w niej gośćmi oraz naukowcami naszej Uczelni. W konferencji biorą udział eksperci w zakresie medycyny translacyjnej z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Grecji, Włoch oraz z kilku współpracujących Ośrodków w Polsce (m.  in. Katowic, Warszawy i Łodzi). Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Keith M Channon, kierownik Kliniki Kardiologii oraz Dyrektor Ośrodka Badań Biomedycznych Uniwersytetu w Oksfordzie oraz prof. Andrzej Więcek, Prezes European Renal Association (ERA-EDTA). Konferencja jest organizowana w ramach projektu OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum” - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College”. Program konferencji I dodatkowe informacje znajdują się na stronie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej (www.momt.uj.edu.pl).

13.04.2015

Nasza Uczelnia była gospodarzem konferencji Prorektorów ds. Nauki Uniwersytetów Medycznych, która odbyła się w Collegium Maius UJ. Konferencje uroczyście otworzyli: prof. Stanisław Kistryn, Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz prof. Maciej Małecki, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum. W trakcie konferencji dyskutowano na temat ustawy o doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych w kontekście nowych uregulowań prawnych i ich konsekwencji dla prowadzenia   eksperymentów naukowych w Polsce oraz omawiano problemy związane z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych  i bieżący stan prac nad zmianą przepisów je regulujących.  Omawiano zmiany w regulacjach dot. ostatnich konkursów w NCN,  a także założenia zmian w zasadach oceny jednostek naukowych przygotowywanych  przez MNiSW oraz KEJN. Dyskutowano również na temat bieżącej praktyki w odniesieniu do kryteriów występowania o tytuły i stopnie naukowe w uczelniach medycznych.

2.04.2015

Prof. Edward Czerwiński, kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM i zarazem członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego został wyróżniony przez International Osteoporosis Foundation nagrodą za wybitne zasługi na terenie Europy Środkowej w zakresie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych. Prof. Edward Czerwiński otrzymał tę nagrodę podczas World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases w Mediolanie.


1.04.2015

Pracownia Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii WL UJ CM rozpoczęła kolejny etap realizacji projektu pt. „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" („Dzieciństwo bez próchnicy”), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu, w który zaangażowanych jest w ramach partnerstwa  9 uczelni z całej Polski, jest dotarcie z edukacją stomatologiczną do 31 tysięcy dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Projekt promuje zachowania prozdrowotne oraz  profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” oferuje szereg korzyści zarówno dla przedszkoli, jak i dla przedszkolaków i ich rodziców. Przedszkola, które zdecydują się na udział w projekcie, otrzymają atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Rejestracja przedszkoli do projektu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej www.zebymalegodziecka.pl. Dodatkowych informacji o projekcie udziela biuro projektu (e-mail: rekrutacjasppw@cm-uj.krakow.pl, tel.: 12 424 55 20).


30.03.2015

W poniedziałek 30 marca br. podczas ceremonii inaugurującej II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe za zasługi dla ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Za działalność na rzecz seniorów, propagowanie różnych form aktywności osób starszych i wspieranie UTW Złoty Krzyż Zasługi odebrał prof. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii WL UJ CM i zarazem dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, najbliższy współpracownik śp. prof. Józefa Kocemby, współzałożyciela UTW na UJ. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się.