Wydarzenia

22.06.2016

Podczas gali rozdania nagród w Konkursie Studencki Nobel 2016, która odbyła się w Warszawie, student Wydziału Lekarskiego UJ CM Mateusz K. Hołda został ogłoszony laureatem tego konkursu, zdobywając I miejsce w dziedzinie nauk medycznych...

CZYTAJ WIĘCEJ

21.06.2016

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie Władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego UJ CM z grupą brazylijskich studentów medycyny, którzy w roku akademickim 2015/2016 odbywali zajęcia dydaktyczne w ramach kursów prowadzonych...

CZYTAJ WIĘCEJ

20.06.2016

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM odbył się egzamin teoretyczny oraz egzamin OSCE dla uczestników studiów podyplomowych „Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży” organizowanych przez Medyczne Centrum...

CZYTAJ WIĘCEJ

18.06.2016

W Collegium Nowodworskiego odbyła się ostatnia w tej kadencji Rada Wydziału Lekarskiego, która miała uroczysty charakter. W trakcie posiedzenia Rady Wydziału Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności...

CZYTAJ WIĘCEJ

18.06.2016

W Warszawie w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r odbył się Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W trakcie konferencji, w której...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane24.06.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii na Wydziale Lekarskim

24.06.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

24.06.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Kości i Stawów Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

24.06.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

22.06.2016
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim

21.06.2016
Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM z 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany organizacji pracy w UJ CM podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w dniach 25 - 31 lipca 2016 r.

20.06.2016
Informacja o programie filantropijnym dla młodych naukowców "Program to Develop Scientific Talent Worldwide"

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

17.05.2016
Komunikat nr 1 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany procedury wypożyczania dokumentacji przez jednostki organizacyjne UJ CM

31.03.2016
Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM.

30.03.2016
Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dla wydania przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich opinii, w tym w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym

01.03.2016
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych w ramach działalności dydaktycznej

Więcej ogłoszeń