Aktualności

Ogłoszenia


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko:


31.08.2015
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych

28.08.2015
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zatrudni inspektora nadzoru z uprawnieniami budowalnymi w zakresie instalacji elektrycznych do Działu Remontów i Inwetycji

28.08.2015
Konkurs na stanowisko lektora w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

11.08.2015
IV nabór wniosków w ramach FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11.08.2015
Ogłoszenie o prace - stypendia doktoranckie

04.08.2015
Nabór projektów konkursowych w ramach programu Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2)

06.08.2015
Nabór wniosków w ramach programu "INNOMED" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


27.07.2015
komunikat w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo-badawczej.

14.07.2015
Komunikat nr 2/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

09.07.2015
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych

06.07.2015
Zarządzenie nr 6/2015 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/09 Prorektora UJ ds. CM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w UJ CM

24.06.2015
Komunikat w sprawie zakupu komputerów stacjonarnych i monitorów dla działalności dydaktycznej  i administracyjnej

12.06.2015
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wypracowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie podziału pozostałej części dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

10.06.2015
Porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.
Wydarzenia


14.08.2015

Prof. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: "Prof. Anetta Undas jest wybitnym naukowcem o uznanej pozycji na arenie międzynarodowej. Osiągnięcia prof. Anetty Undas to odkrycie i scharakteryzowanie swoistych nieprawidłowych właściwości sieci fibrynowej powstającej w końcowym etapie krzepnięcia krwi w powikłaniach choroby wieńcowej leczonej inwazyjnie, udaru mózgu oraz zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej. Jej dorobek naukowy obejmuje cykl prac zatytułowanych Nieprawidłowe właściwości sieci fibrynowej jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej i żylnej, przedstawiający wyniki badań nad czynnością i strukturą fibryny. Ponadto prof. Undas odkryła nieznane dotychczas czynniki modyfikujące gęstość włókien fibryny i jej podatność na lizę".


14.08.2015

Informujemy o otrzymanym dofinansowaniu dla międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „HealthCareEurope: Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector” w ramach programu Erasmus +. Głównym założeniem projektu, w którego realizację zostanie zaangażowanych 10 jednostek z Niemiec, Austrii, Grecji, Węgier i Polski jest opracowanie narzędzi i procesów mających na celu poprawę przejrzystości, weryfikacji i systemów uznawania standardów nauczania w aspekcie międzynarodowej mobilności zawodowej personelu ochrony zdrowia. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest DEKRA Akademie z siedzibą w Niemczech, natomiast w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu pod kierownictwem dr hab. Marii Kózki, prof. UJ - Prodziekana Wydziału ds. dydaktycznych i studenckich.


10.08.2015

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu uruchomił nową izbę przyjęć, w której znalazły się nowoczesne sale zabiegowe, zamykany podjazd dla karetek, przestronna poczekalnia dla pacjentów i dyżurki lekarskie. Budynek spełnia wszystkie wymogi stawiane Szpitalnym Oddziałom Ratunkowym (SOR) i po podpisaniu nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie funkcjonował jako SOR. Wjazd dla samochodów osobowych i karetek pogotowia odbywa się od ul. M. Jakubowskiego. Parking dla osób z dziećmi w stanach nagłych znajduje się przy nowej izbie przyjęć. Pierwszą pacjentką w nowej izbie przyjęć była 16-letnia Ola, która z tej okazji otrzymała upominek od szpitala.

7.08.2015

W Centrum Dydaktyczno – Kongresowym WL UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 miała miejsce debata „Polaków zdrowia portret własny 2015” z udziałem prof. Mariana Zembali – Ministra Zdrowia i dr Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej poświęcona problematyce współczesnej polskiej geriatrii, transplantologii, nowym technologiom w medycynie (terapii protonowej) oraz polityce senioralnej. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, profesorowie Wydziału Lekarskiego UJ CM, dyrektorzy krakowskich (w tym Szpitali Uniwersyteckich) i małopolskich szpitali. Spotkanie uroczyście otworzył Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM prof. Maciej Małecki, zabierając głos w imieniu Prorektora UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera. Kolejno, wystąpili ministrowie prof. Marian Zembala i dr Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród uczestników debaty głos zabrali: Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Bronowicach prof.  Marek Jeżabek,  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Wojciech Matusewicz, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji (Poltransplant) prof. Roman Danielewicz oraz dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dr Jerzy Henning. Całej debacie przewodniczył Minister Zdrowia prof. Marian Zembala a spotkanie zakończyła wspólna konferencja prasowa.

31.07.2015

Rekrutacja na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na rok akademicki 2015/2016
Wydział Lekarski UJ CM:
Kierunek lekarski:  7,73 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 1546 kandydatów)
Kierunek lekarsko-dentystyczny: 10,60 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 530 kandydatów)
Kierunek dietetyka:  4,83 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 386 kandydatów)
Wydział Farmaceutyczny UJ CM:
Kierunek farmacja: 7,44 osób na 1 miejsce (limit 110 miejsc - 818 kandydatów)
Kierunek analityka medyczna: 10,20 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc – 510 kandydatów)
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM:
Kierunek położnictwo: 4,52 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc - 271 kandydatów)
Kierunek ratownictwo medyczne: 5,16 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 258 kandydatów)
Kierunek pielęgniarstwo: 3,29 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 658 kandydatów)
Kierunek zdrowie publiczne: 1,82 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc – 109 kandydatów)
Kierunek fizjoterapia: 6,44 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 515 kandydatów)
Kierunek elektroradiologia: 4,20 osób na 1 miejsce (limit 30 miejsc - 126 kandydatów)