Aktualności

Ogłoszenia



Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:


01.10.2014
Zarządzenie w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015, za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce

30.09.2014
Oświadczenie władz UJ w sprawie wypowiedzi prof. Jana Hartmana

29.09.2014
Ogłoszenie o konkursie KNOW

26.09.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

25.09.2014
Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

24.09.2014
Zaproszenie na wykład "Progress towards making platelets from stem cells", który wygłosi 3.10.2014 r. o godz. 16.30 Prof. Mortimer Poncz (The Childrens Hospital of Philadelphia, USA) w ramach p. OMICRON)

24.09.2014
Zaproszenie do udziału w wykładach organizowanych w ramach warsztatów projektu OMICRON (29 wrzesień - 4 październik 2014 r.)


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane










Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


1.10.2014
W Auditorium Maximum UJ miała miejsce uroczysta inauguracja 651. roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Jagiellońskim, której przewodniczył prof. Wojciech Nowak, Rektor UJ. W trakcie uroczystości głos zabrała prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wybitny wkład w kształcenie międzynarodowe, prowadzone w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof. Ralphowi Jozefowiczowi wręczono Medal „Merentibus" a Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego" otrzymały Ellen Bergene oraz doktor Joanne T. Wyszomirski-Witkowski. Sylwetki odznaczonych przybliżył w laudacji prof. Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. CM. Laureatem nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński" w dziedzinie nauk medycznych został prof. Maciej Małecki pełniący funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM. Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów. Ślubowanie złożyli studenci reprezentujący wszystkie wydziały UJ. Uroczystość zakończył wykład zatytułowany „Wielki przełom w fizyce: odkrycie i badania cząstki Higgsa", który wygłosiła prof. Elżbieta Richter-Wąs z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
29.09.2014

W Auditorium Maximum UJ miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu, której przewodniczył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. We wspólnej uroczystości wzięli również udział studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. W trakcie inauguracji gościł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, który odczytał list gratulacyjny od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz skierował życzenia w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Odczytano również list Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zaadresowany na ręce Prorektora UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera, do społeczności akademickiej UJ CM. W trakcie inauguracji dokonano uroczystej immatrykulacji studentów, a studenci I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM założyli po raz pierwszy białe fartuchy. Wykład inauguracyjny zatytułowany pt. „Rola teromerów w karcinogenezie i starzeniu się organizmu” wygłosiła dr hab. Agata Ptak-Belowska, prof. UJ z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

28.09.2014
W Zakopanem miały miejsce Uroczystości Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca których organizatorem był Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w tym jego Oddział Krakowski, Instytut Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Urząd Miasta Zakopanego. W obchodach ze strony naszej Uczelni wzięli udział: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki oraz grono profesorów z Instytutu Kardiologii UJ CM. Hasłami przewodnimi tegorocznych obchodów były słowa: Pamiętaj o sercu, Miej serce dla serca, Zawalcz o swoje serce a ich głównym celem profilaktyka chorób układu krążenia oraz propagowanie wiedzy na temat rozpoznawania i leczenia chorób serca. 25.09.2014
Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda dla rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych w tym szpitalu. Realizacji tego pionierskiego w skali kraju projektu podjęła się Fundacja Ronalda Mc Donalda przy wsparciu i partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum . Wyjątkowość tej inwestycji podkreśla fakt, że będzie to miejsce całkowicie bezpłatne dla rodziców chorych dzieci. Fundacja Ronalda Mc Donalda posiada już znaczną część środków pozwalających na rozpoczęcie realizacji projektu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, ale cały czas zbiera niezbędne fundusze na budowę i wyposażenie tego Domu (http://www.frm.org.pl/a/dom-ronalda-mcdonalda). W trakcie uroczystości głos zabrali patroni honorowi tego przedsięwzięcia: Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. O idei domu i działań fundacji mówił Prezes Zarządu Fundacji prof. Adam Jelonek, jego rolę dla rodziców i małych pacjentów przedstawił dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego dr hab. Maciej Kowalczyk a w imieniu władz województwa dziękowali za tę inicjatywę Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. Uroczystość uświetniła swoim występem Majka Jeżowska, będąca członkiem Rady Fundacji Ronalda Mc Donalda.
22.09.2014
W Collegium Maius UJ miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotografii prof. Piotra Sztompki pt. "Migawki z kolorowego świata". Na otwarcie wystawy przybyli m. in. prof. Wojciech Nowak – Rektor UJ, prof. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. CM, prof. Andrzej Mania – Prorektor UJ ds. dydaktyki, prof. Maria-Jolanta Flis – Prorektor UJ ds. rozwoju, prof. Jacek Popiel – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Ekspozycję tworzą zdjęcia wykonane przez prof. Piotra Sztompkę w trakcie jego podróży do Portugalii, Katalonii, Prowansji, Włoch, Chorwacji i na Maltę. Wystawę można oglądać do 19 października 2014 roku w Collegium Maius UJ przy ul. Jagiellońskiej 15, codziennie od godz. 9:00 do zmroku. Wstęp wolny.