Aktualności

Ogłoszenia


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko:
05.03.2015
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM

05.03.2015
V Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne - 6-7 marca 2015 roku, Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

05.03.2015
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum poszukuje pracownika administracyjnego do pracy w Zespole ds. Realizacji Inwestycji Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim

03.03.2015
KOMUNIKAT nr 7/2015 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: stypendiów oferowanych przez The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine

02.03.2015
Stypendia Polsko-Amerykańskie Fundacji Fulbrighta

27.02.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Onkologii Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim

27.02.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015

19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej

08.12.2014
Ważna informacja dotycząca poczty elektronicznej na serwerach UJ CM

01.12.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds.CM z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania z bieżących środków wydatków dotyczących przyszłorocznych wyjazdów zagranicznych i krajowych

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


4.03.2015

W dniu 4 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W konkursie wzięło udział 8 osób, wszystkie złożyły kompletną dokumentację oraz spełniły warunki formalne przewidziane w Ustawie o działalności leczniczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja - bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym - wybrała jako kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Panią Barbarę Bulanowską.


3.03.2015

W ramach corocznej akcji charytatywnej środowiska prawniczego "Prawnicy Chorym Dzieciom", podczas której odbywała się zbiórka pieniędzy na zakup aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zebrano 76,5 tys. zł. W ubiegłą niedzielę organizatorzy podsumowali ostatnią zbiórkę i wręczyli pamiątkowe dyplomy kilkudziesięciu darczyńcom. Tym razem udało się zebrać dokładnie 76 515,00 zł, co jest najlepszym wynikiem w historii. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do artroskopii bioder na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Instrumentarium posłuży m.in. w leczeniu dysplazji, choroby Perthesa oraz różnych urazów, w tym kontuzji sportowych. Akcja "Prawnicy Chorym Dzieciom" organizowana jest od 2008 roku. Łącznie dzięki wsparciu ponad 360 darczyńców do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie trafiło wyposażenie medyczne o wartości 260 tysięcy złotych.

27-28.02.2015

W Krakowie odbywała się konferencja MedTechCamp 2015, której celem było aranżowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych z obszaru medycyny i inżynierii w kontekście stawiania różnorodnych wyzwań naukowych o charakterze translacyjnym i wspólnego poszukiwania ich rozwiązań. W konferencji wzięli udział następujący wykładowcy: gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, prof. Bastian de Mol z University of Amsterdam oraz Dr Michał Wróblewski z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Naszą uczelnię reprezentowali m. in.: prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof. Tomasz Guzik, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM oraz  dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. UJ z Instytutu Kardiologii UJ CM. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej.

24.02.2015

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Uniwersytet w Jimma (Etiopia) podpisały tzw. Memorandum of Understanding. Naszą uczelnię reprezentował zespół młodych pracowników UJ CM w składzie: dr Agnieszka Śliwka, dr Piotr Major, lek med. Szymon Pietruszka. Podpisane porozumienie rozpoczęło tym samym obustronną współprace i wsparcie pomiędzy dwiema instytucjami w zakresie edukacji, mobilności studentów i kadry oraz w dziedzinie badań naukowych. Informacje o popisanym porozumieniu sygnowanym ze strony UJ CM przez prof. Macieja Małeckiego, pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM, znalazły się również na stronie www Uniwersytetu w Jimma pod adresem http://www.ju.edu.et/mou-signed-between-ju-and-jagiellonian-university-poland.

23.02.2015

W trakcie zebrania wyborczego, decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ został wybrany nowym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM  i objął tę funkcję po zmarłym dotychczasowym Dziekanie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM śp. prof. Janie Krzeku.