AktualnościOgłoszenia16.12.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

12.12.2014
Nabór wniosków w 6 konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2

12.12.2014
4 edycja Konkursu FameLab

12.12.2014
Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

12.12.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Klinice Chorób Wewnetrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim

11.12.2014
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

10.12.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

19.12.2014
Świąteczne życzenia pracowników Działu Spraw Osobowych UJ CM

18.12.2014
Świąteczne życzenia pracowników Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej

08.12.2014
Ważna informacja dotycząca poczty elektronicznej na serwerach UJ CM

01.12.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds.CM z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania z bieżących środków wydatków dotyczących przyszłorocznych wyjazdów zagranicznych i krajowych

20.11.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego podlegającemu zwolnieniu z podatku VAT.

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


19.12.2014
W Sali Zodiakalnej Collegium Nowodworskiego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe z pracownikami Wydziału Lekarskiego UJ CM i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM. Spotkaniu przewodniczyli Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki. Łamaniu się opłatkiem, a także świątecznym i noworocznym życzeniom towarzyszył poczęstunek wigilijnymi potrawami

17.12.2014

Kolędy w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica rozpoczęły odbywające się w auli Collegium Novum UJ tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który dokonał poświęcenia opłatków, obecni byli rektorzy uczelni Krakowa, przedstawiciele władz regionu i miasta, korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych oraz kościołów i wyznań. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne a następnie dzielono się opłatkami.

15.12.2014

W Sali Nowodworskiej miało miejsce tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum oraz akademickiego środowiska medycznego Krakowa. Jako gospodarz spotkania, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler przywitał wszystkich zebranych i złożył świąteczne życzenia. Życzenia do całej społeczności przekazał również Rektor UJ prof. Wojciech Nowak a ksiądz Biskup Grzegorz Ryś pobłogosławił zgromadzonych gości i poświęcił opłatki. Następnie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica Świąteczny nastrój dopełniło wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem i częstowanie wigilijnymi potrawami.

15.12.2014
Informujemy o korzystnym dla UJ CM wyroku KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, po rozpoznaniu odwołania Konsorcjum: Budimex S.A. (Lider) oraz Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., (Partner), w całości oddaliła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. W dniu 29 października Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dokonał wyboru oferty Konsorcjum: Warbud S.A. (lider), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG oraz Porr (Polska) S.A. jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację największej szpitalnej inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Od rozstrzygnięcia w dniu 7.11.2014 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożyło Konsorcjum: Budimex S.A. oraz Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. W odwołaniu sformułowano 19 zarzutów, z czego 2 miały charakter formalnoprawny a pozostałe 17 techniczny. Podniesiono m.in. niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, a także niezgodności w zakresie rozwiązań aparatury medycznej. W postępowaniu odwoławczym UJ CM było reprezentowane przez renomowaną Kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. - lidera rankingu kancelarii prawnych 2014 dziennika "Rzeczypospolita" w dziedzinie zamówień publicznych. Termin rozprawy był dwukrotnie przekładany przez KIO. Pierwotnie został wyznaczony na 20 listopada 2014 r., następnie na 21 listopada 2014 r., a rozprawa odbyła się ostatecznie w dniu 28 listopada 2014 r. Z uwagi na znaczny stopień szczegółowości zarzutów, sprawa była rozpatrywana przez KIO jeszcze w dniach 4 i 9 grudnia br. W trakcie rozpraw Odwołujący cofnął 6 zarzutów. W zakresie pozostałych 13 zarzutów Uczelnia wykazywała brak trafności argumentacji Odwołującego.


11-13.12.2014

W Krakowie miało miejsce IX Sympozjum pt. „Postępy w  immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”. Organizatorem konferencji był Instytut Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a współorganizatorem był Instytut Kardiologii WL UJ CM. Tematem przewodnim spotkania było leczenie immunosupresyjne pacjentów poddawanych retransplantacji oraz modyfikacja leczenia immunosupresyjnego w zaawansowanej dysfunkcji przeszczepu.