Aktualności

OgłoszeniaProrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
22.10.2014
Konkurs BEETHOVEN na Polsko-Niemieckie projekty humanistyczne (finansowane przez NCN)

01.08.2014
Program Mentoring realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS

21.10.2014
Zaproszenie na wykład "Gene Transfer, Clinical Research and Ethics", który wygłosi 28.10.2014 r. o godz. 16.00 Associate Professor Jonathan Kimmelman, PhD (McGill University w Kanadzie) w ramach projektu OMICRON

16.10.2014
Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim

15.10.2014
Oferta pracy w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum ( pełny etat - umowa na zastępstwo)

15.10.2014
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

15.10.2014
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie: pedagogika)


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


24.10.2014
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo - badawczej

24.10.2014
Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 21 października 2014 r. w sprawie prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych.

24.10.2014
Dnia 06.11.2014 r. na. ul. Grzegórzeckiej 20 odbędzie się dodatkowe spotkanie z pracownikami NFZ

23.10.2014
Wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego

21.10.2014
Dnia 04.11.2014 r. odbędzie się prezentacja funkcjonalności Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ

17.10.2014
Komunikat kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

16.10.2014
Komunikat Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM w sprawie utylizacji odpadów niebezpiecznych

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


23.10.2014

W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Organizatorem  kongresu jest prof.  Antoni Basta, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i zarazem kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego UJ CM. Zjazd uroczyście otworzył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak.  W zjeździe biorą udział wybitni eksperci, przedstawiciele czołowych ośrodków ginekologicznych w Polsce i na świecie  a tematyka kongresu obejmuje aktualne problemy dotyczące zagadnień diagnozowania i leczenia nowotworów raka szyjki macicy, jajników  oraz piersi. Szczegółowe informacje na temat tego zjazdu są dostępne na http://ptgo.pl/dla-lekarza/spotkania-i-konferencje/iv-kongres-polskiego-towarzystwa-ginekologii-onkologicznej/.

21-23.10.2014

W Auditorium Maximum UJ miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach międzynarodowego projektu IPROCOM „The development of in silico process models for roll compation” realizowanego przez uniwersyteckie ośrodki badawcze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Czech i Rumunii oraz UJ CM, jak również ośrodki przemysłowe z tych krajów. Ośrodek krakowski kieruje zadaniem badawczym grupy odpowiedzialnej za stworzenie modeli opartych na tzw. inteligencji obliczeniowej dla procesu technologicznego stałych postaci leku. Organizatorem krakowskiej konferencji była Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM kierowana przez prof. Renatę Jachowicz a oficjalnie otworzył ją prof. Maciej Małecki, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM.

18.10.2014

W ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w ramach projektu OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum” - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College” w ostatnim okresie miała miejsce wykłady i seria warsztatów „At the crossroads of stem cell biology and omics technology” . Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. Paolo Pozzilli, MD (Università Campus Bio-Medico di Roma, Włochy), który wygłosił wykład pt.: „Oxidative stress and the induction of autoimmunity: a novel mechanism in the pathogenesis of type 1 diabetes” oraz prof. Mortimer Poncz, MD (The Children’s Hospital of Philadelphia, USA), który przedstawił wykład pt.: „Progress towards making platelets from stem cells”.

17.10.2014
Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych pracowników i absolwentów UJ CM, jakie miały miejsce w ostatnim czasie:
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego obradujące podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Szczecinie, dokonało wyboru Prof. Tomasza Brzozowskiego, kierownika Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM na Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
  • Fizjologicznego w kadencji 2014-2017.
  • Podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Warszawie, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Piotr Chłosta, decyzją walnego zgromadzenia członków PTU, został Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Urologicznego na lata 2015-2018.
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wyróżnieni badacze w kraju, którzy nie ukończyli 35. roku życia, dostaną do 5 tys. zł miesięcznie przez najbliższe trzy lata. Wśród stypendystów znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni UJ CM: dr Marcin Waligóra, dr Klaudia Skrzypek, dr Monika Majewska-Szczepanik, dr Krzysztof Tomasz Kamiński i dr Ilona Katarzyna Nenko.
  • Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w składzie: Adrian Strojny, Maciej Szwałko i Mateusz Zgoda zajął pierwsze miejsce w Zawodach w Ratownictwie Medycznym na Litwie i był najlepszy wśród 30 drużyn. Maciej Szwałko i Mateusz Zgoda to absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzonego przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

16.10.2014

W Krakowskim Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, zorganizowanej w ramach projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. „sierocych” chorób kardiologicznych”. Organizatorem była Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dr Anna Prokop-Staszecka oraz Kierownik Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia – prof. Piotr Podolec.  W imieniu UJ CM konferencję otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki. W konferencji wzięli udział międzynarodowi i polscy eksperci, którzy dyskutowali na temat najważniejszych problemów związanych z diagnozowaniem i leczeniem chorób rzadkich w obszarze układu krążenia.