Wydarzenia

15.07.2016

W Collegium Maius a następnie w Collegium Nowodworskiego odbyło się tradycyjne Śniadanie Profesorskie, nawiązujące do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius. Spotkania te odbywają...

CZYTAJ WIĘCEJ

10.07.2016

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia kart absolutoryjnych absolwentom Wydziału Farmaceutycznego UJ CM na kierunkach: farmacji, analityki medycznej i kosmetologii. Uroczystości przewodniczyli:  Pełnomocnik...

CZYTAJ WIĘCEJ

8.07.2016

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM odbyła się uroczystość dawniej nazywana „czepkowaniem” czyli założeniem czepka pielęgniarskiego lub czepka położnej jako symboli zawodowych. W trakcie uroczystości absolwenci studiów licencjackich...

CZYTAJ WIĘCEJ

6.07.2016

W dniu 6 lipca 2016 r. na Uniwersytecie w Edynburgu, w ramach uroczystości poświęconych 75. rocznicy powstania Polskiej Szkoły Medycznej na Uniwersytecie w Edynburgu, miało miejsce wręczenie dyplomu Doktora Honorowego tej uczelni Panu Profesorowi...

CZYTAJ WIĘCEJ

3.07.2016

Na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków miało miejsce uroczyste otwarcie Europejskiego Kongresu Biotechnologicznego ECB 2016. Kongres ten odbywa się po raz pierwszy w Polsce a jego organizatorami są: Europejska Federacja...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane

22.07.2016
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowiska techniczne w wymiarze pełnego etatu w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM

22.07.2016
Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu

20.07.2016
Zmiana terminów konkursu w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim

18.07.2016
Nabór wniosków w programie "Ścieżki Kopernika" w ramach Działania 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym"

15.07.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

15.07.2016
22.edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki

13.07.2016
Obóz integracyjny Ogonki 2016 dla studentów, absolwentów i pracowników UJ CM

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
19.07.2016
Komunikat nr 1/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dotyczących działalności UJ CM

06.07.2016
Komunikat nr 23 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: konieczności prawidłowego wypełniania skierowań na badania profilaktyczne pracowników

04.07.2016
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupu środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM

17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

17.05.2016
Komunikat nr 1 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany procedury wypożyczania dokumentacji przez jednostki organizacyjne UJ CM

Więcej ogłoszeń