Aktualności

Ogłoszenia


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


31.07.2014
W klubie muzycznym Lizard King w Krakowie odbył się koncert z udziałem Mateusza Ziółko – zwycięzcy Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (debiuty) oraz III edycji The Voice of Poland. Koncert pod nazwą „Wielki Rock dla Małych Serc" został zorganizowany z inicjatywy Agnieszki Węgrzynek-Owcarz – mamy małej Zuzi, która urodziła się z ciężką wadą serca i była leczona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu Pani Agnieszki i innych osób, w tym grupy przyjaciół i innych rodziców dzieci z wadami serca, udało się namówić do udziału w tym projekcie Mateusza Ziółko i jego zespół. W koncercie uczestniczyło ponad 300 osób, a kwota jaką zebrano to prawie 11 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zebrane podczas koncertu zostały przekazane Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA" i będą przeznaczone na potrzeby oddziału kardiologii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym kierowanego przez prof. Andrzeja Rudzińskiego. Podczas koncertu publiczność usłyszała największe utwory z repertuaru grupy QUEEN a koncert poprowadzili Iwona Chamielec oraz Jerzy Fedorowicz. Wszystkie osoby, które chciałaby wesprzeć oddział kardiologii dziecięcej w formie darowizny finansowej, mogą to uczynić wpłacając ją na konto: Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA", ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Numer rachunku bankowego: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (Pekao SA), z dopiskiem: KARDIOLOGIA.

25.07.2014

W 614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej przedstawiciele środowiska akademickiego UJ oraz innych krakowskich uczelni spotkali się na tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Przybyłych gości przywitał prof. Wojciech Nowak, Rektor UJ a specjalny wykład pt. „Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu”  wygłosił prof. Andrzej Borowski, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki UJ. Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku i są one okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Coroczne spotkania upamiętniają również odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z dnia 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in.: Rektor Stanisław ze Skarbimierza, Biskup Krakowski Piotr Wysz oraz pierwsi wykładowcy. Jest wielce prawdopodobne, że w wydarzeniu wziął udział Król Władysław Jagiełło, ale w kronikach nie ma jednoznacznego zapisu potwierdzającego obecność monarchy. Spotkanie rozpoczęło się od odczytu przywileju fundacyjnego przez Mikołaja Kunowskiego, bp. włocławskiego i podkanclerza. Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego biskupa krakowskiego, a końcową mowę wygłosił Rektor Stanisław ze Skarbimierza. Inaugurację zakończyła uczta, której fundatorem najprawdopodobniej był król.

16.07.2014

Rekrutacja na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na rok akademicki 2014/2015
Wydział Lekarski UJ CM:
Kierunek lekarski:  9,83 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 1967 kandydatów)
Kierunek lekarsko-dentystyczny: 15,06 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 753 kandydatów)
Kierunek dietetyka:  4,01 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 321 kandydatów)
Wydział Farmaceutyczny UJ CM:
Kierunek farmacja: 6,5 osób na 1 miejsce (limit 110 miejsc - 716 kandydatów)
Kierunek analityka medyczna: 9,02 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc – 451 kandydatów)
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM:
Kierunek położnictwo: 4,75 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc - 285 kandydatów)
Kierunek ratownictwo medyczne: 4,82 osób na 1 miejsce (limit 50 miejsc - 241 kandydatów)
Kierunek pielęgniarstwo: 2,82 osób na 1 miejsce (limit 200 miejsc - 565 kandydatów)
Kierunek zdrowie publiczne: 1,5 osób na 1 miejsce (limit 60 miejsc – 90 kandydatów)
Kierunek fizjoterapia: 6,7 osób na 1 miejsce (limit 80 miejsc - 536 kandydatów)
Kierunek elektroradiologia: 4,86 osób na 1 miejsce (limit 30 miejsc - 146 kandydatów)


29.06.2014

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM, studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki w latach 2008-2014.W trakcie uroczystości absolwenci ubrani w tradycyjne togi złożyli przysięgę Hipokratesa i otrzymali karty absolutoryjne. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.

28.06.2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch konkursów:  ETIUDA 2 na stypendia naukowe dla badaczy rozpoczynających karierę naukową oraz FUGA 3 na staże podoktorskie. Jednym z laureatów konkursu ETIUDA 2 został mgr Bartosz Pomierny z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, który na realizację projektu p.n. „Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego - badania in vitro oraz in vivo” otrzymał kwotę 103 044 zł. Grant FUGA 3 otrzymała z kolei dr Urszula Marcinkowska, która w ramach stażu podoktorskiego będzie przez najbliższe 3 lata pracować na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM nad projektem badawczym p.n. „Poziom hormonów a dobór płciowy - nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka” na realizację którego otrzymała 560 200 zł.