Wydarzenia

28.04.2016

Po raz drugi Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi (Samorządem Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, Młodą Farmacją – oddział Kraków, STN UJ CM oraz Towarzystwem Studentów...

CZYTAJ WIĘCEJ

27.04.2016

Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w dniu 27 kwietnia br. dokonało wyboru prof. dr hab. med. Tomasza Brzostka na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na kadencję 2016-2020. Prof. Tomasz Brzostek rozpocznie pełnienie drugiej...

CZYTAJ WIĘCEJ

26.04.2016

Kolegium Elektorów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w dniu 26 kwietnia br. dokonało wyboru dr hab. n. farm. Jacka Sapy, prof. UJ na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM na kadencję 2016-2020. Dr hab. n. farm. Jacek Sapa, prof. UJ rozpocznie...

CZYTAJ WIĘCEJ

25.04.2016

W Collegium Novum UJ miały miejsce uroczyste promocje doktorskie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Promocje dla Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prowadził Dziekan dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ a dla Wydziału Nauk o Zdrowiu...

CZYTAJ WIĘCEJ

24.04.2016

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się XXI charytatywna aukcja dzieł sztuki na rzecz chorych na białaczki. Jak co roku wystawiane były prace znanych współczesnych twórców. W tym roku zebrano 137 prac. Wystawiono między...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane

04.05.2016
Międzynarodowa konferencja naukowa dla lekarzy pt. "McMaster International Review Course in Internal Medicine" - 6-7 maja 2016 r. w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie

04.05.2016
Warsztaty KNOW - Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne warsztaty zespołowe - edycja III

29.04.2016
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 25 maja 2016 r.

29.04.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medydyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim

29.04.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim

29.04.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim

28.04.2016
Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze Psychoterapii na Wydziałe Lekarskim

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

31.03.2016
Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM.

30.03.2016
Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dla wydania przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich opinii, w tym w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym

01.03.2016
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych w ramach działalności dydaktycznej

25.02.2016
Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie obowiązków związanych z procesem planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP

18.02.2016
Zarządzenie nr 2 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

18.02.2016
Komunikat nr 13 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2015 r. na służbowe adresy mailowe

10.02.2016
Komunikat nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: nowych zasad korzystania ze zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat

Więcej ogłoszeń