Aktualności

OgłoszeniaProrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
30.10.2014
Zaproszenie na wykłady "Non-coding RNAs as biomarkers in Leukemia" oraz "State-of-the-Art Fusion-Finder Algorithms: Sensitivity and Specificity", które wygłoszą 06.11.2014 r. Prof. Raffaele Calogero i Prof. Marco Beccuti (w ramach projektu OMICRON)

28.10.2014
Umowa Grantowa HORYZONT 2020 po polsku.

22.10.2014
Konkurs BEETHOVEN na Polsko-Niemieckie projekty humanistyczne (finansowane przez NCN)

01.08.2014
Program Mentoring realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS

16.10.2014
Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim

15.10.2014
Oferta pracy w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum ( pełny etat - umowa na zastępstwo)

15.10.2014
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
29.10.2014
Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 24 października 2014 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników

28.10.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 28 października 2014 r. w sprawie składania zapotrzebowań w ramach działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dla środków finansowych na 2014 r.

28.10.2014
Ogłoszenie o możliwości przekazania jednostkom organizacyjnym UJ CM lub odsprzedaży mebli

27.10.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

24.10.2014
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo - badawczej

24.10.2014
Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 21 października 2014 r. w sprawie prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych.

24.10.2014
Dnia 06.11.2014 r. na. ul. Grzegórzeckiej 20 odbędzie się dodatkowe spotkanie z pracownikami NFZ

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


29.10.2014

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. W trakcie spotkania Prorektor UJ ds., CM prof. Piotr Laidler poinformował o działaniach podjętych na przestrzeni kilku ostatnich lat ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, jako inwestora budowy, który doprowadziły w dniu dzisiejszym do wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Taką ofertę złożyło konsorcjum firm, których liderem jest firma Warbud S.A na kwotę 819 mln zł. W spotkaniu wzięli udział i głos zabrali m. in.: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Barbara Bulanowska oraz Posłowie i Senatorowie RP z Krakowa i Małopolski.

24-26.10.2014

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miała miejsce konferencja trzech sekcji pt."Psychoterapia działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii" zorganizowana przez prof. Bogdana de Barbaro, Przewodniczącego Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i zarazem Kierownika Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii WL UJ CM.  Konferencję zorganizowano we współpracy z  Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Konferencję uroczyście otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Kierownik Katedry Psychiatrii WL UJ CM prof. Józef Gierowski. W trakcie konferencji omawiano aktualne problemy związane z prowadzeniem procesu psychoterapeutycznego pacjentów, w tym jego efektywności, w różnorodnym ujęciu widzianym z perspektywy różnych ośrodków i szkół psychoterapeutycznych.

24.10.2014

W Collegium Nowodworskiego miała miejsce konferencja międzynarodowa pt."100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie" zorganizowana  przez dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, kierownika Katedry Psychoterapii WL UJ CM . W trakcie konferencji omawiano problemy związane z historią psychoterapii w Krakowie, jak również rozwojem psychoterapii w Polsce oraz skupiono się na przedstawieniu i analizie badań w zakresie stresu pourazowego w perspektywie historycznej. Konferencję uroczyście otworzyli: Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.

23.10.2014

W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Organizatorem  kongresu jest prof.  Antoni Basta, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i zarazem kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego UJ CM. Zjazd uroczyście otworzył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak.  W zjeździe biorą udział wybitni eksperci, przedstawiciele czołowych ośrodków ginekologicznych w Polsce i na świecie  a tematyka kongresu obejmuje aktualne problemy dotyczące zagadnień diagnozowania i leczenia nowotworów raka szyjki macicy, jajników  oraz piersi. Szczegółowe informacje na temat tego zjazdu są dostępne na http://ptgo.pl/dla-lekarza/spotkania-i-konferencje/iv-kongres-polskiego-towarzystwa-ginekologii-onkologicznej/.

21-23.10.2014

W Auditorium Maximum UJ miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach międzynarodowego projektu IPROCOM „The development of in silico process models for roll compation” realizowanego przez uniwersyteckie ośrodki badawcze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Czech i Rumunii oraz UJ CM, jak również ośrodki przemysłowe z tych krajów. Ośrodek krakowski kieruje zadaniem badawczym grupy odpowiedzialnej za stworzenie modeli opartych na tzw. inteligencji obliczeniowej dla procesu technologicznego stałych postaci leku. Organizatorem krakowskiej konferencji była Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM kierowana przez prof. Renatę Jachowicz a oficjalnie otworzył ją prof. Maciej Małecki, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM.