ELSEVIER Research Impact Leaders Award dla UJ CM


2 grudnia w Warszawie podczas gali towarzyszącej 4. edycji konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą" prof. Tomasz Grodzicki, prorektor ds. CM odebrał statuetkę ELSEVIER Research Impact Leaders Award w kategorii Medical Sciences - nagrodę dla instytucji badawczych, które swoją działalnością przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.


ELSEVIER Research Impact Leaders Awards przyznawane są od roku 2016. To część światowej inicjatywy Elsevier, której celem jest wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Promuje więc wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła oceniająca nominowane uczelnie bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w ostatnich pięciu latach w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Research Impact Leaders Awards 2019 otrzymali również: Politechnika Łódzka (Agricultural Sciences), Politechnika Lubelska (Engineering and Technology), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences). 

W uzasadnieniu nagrody dla UJ CM czytamy:  Medycyna kliniczna stanowi prawie połowę wszystkich publikacji w tej dziedzinie na UJ. Prace badawcze naukowców z UJ CM poruszają tematy z takich zagadnień, jak nowotwory (neoplasma), immunoterapua, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje z tego zakresu stanowią niemal 1/3  dorobku całej uczelni i były one cytowane ponaddwukrotnie lepiej niż podobne publikacje w tej dziedzinie.

 

fot. Anita Kot, Cecylia Brzezińska


Data publikacji: 3.12.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót