Rekrutacja


Wszystkie wydziały Collegium Medicum przy rekrutacji korzystają z uczelnianego systemu
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

 

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów w działach poświęconych rekrutacji: