Aktualności


Oblicza Kariery 2023

7.06.2023
Od 29 maja do2 czerwca na trzech wydziałach UJ CM odbyły się Oblicza Kariery UJ CM 2023, w których wzięło udział ponad 600 studentów. Spotkania zorganizowane w ramach tego corocznego wydarzenia miały charakter debat branżowych i odbywały się w formie stacjonarnej i online. W ich przygotowanie zaangażowali się kierownicy...
Karieroskop – nowy projekt badawczy UJ CM z udziałem studentów i absolwentów

6.06.2023
W  UJ CM ruszył projekt badawczy „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy”, którego celem jest poznanie opinii studentów i absolwentów na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej i określenie czynników zwiększających szansę osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.
USD i AGH podpisały umowę o współpracy

6.06.2023
W myśl zawartego porozumienia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy będzie wsparciem dydaktycznym w obszarze praktyk dla studentów pozyskujących wiedzę w Akademii Górniczo-Hutniczej, udostępni posiadany sprzęt i narzędzia konieczne do wykonywania wspólnych projektów technicznych oraz będzie dzieliła się dostępną wiedzą medyczną,...
Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

6.06.2023
5 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji odnowienia doktoratu prof. Stanisława Majewskiego. To właśnie dzięki jego nadzwyczajnej aktywności i trwających wiele lat konsekwentnych starań, UJ w jubileuszowym roku 600-lecia odnowienia wzbogacił się o nowoczesny obiekt,...
Tadeusz Popiela profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2.06.2023
2 czerwca, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ w auli Collegium Novum, do grona profesorów honorowych najstarszej polskiej uczelni dołączył profesor Tadeusz Popiela - jeden z najwybitniejszych polskich lekarzy, którego dorobek naukowy jest unikalny i przyczynił się do nowatorskich metod leczenia chirurgicznego wielu schorzeń układu...