Kalendarz akademicki


Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:


- zimowyod 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku;
- letniod 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
  • od 4 stycznia 2021 roku do 27 stycznia 2021 roku
  • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
  • od 7 kwietnia 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku

Sesje egzaminacyjne:


zimowa: od 28 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
letnia: od 19 czerwca 2021 roku do 2 lipca 2021 roku
letnia poprawkowa: od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku

Dni wolne od zajęć:


przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku
przerwa semestralna: od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
przerwa świąteczna: od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
przerwa wakacyjna: od 3 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku
* do 13 lutego 2020 roku dot. I-V roku studiów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM

Dodatkowe dni wolne od zajęć:


- 2 maja 2021 roku;
- piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022


Na podstawie:

Zarządzenie nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum