Uniwersytet dziękuje emerytowanym profesorom


2 grudnia 2019 roku w Collegium Maius UJ odbyło się uroczyste pożegnanie profesorów przechodzących na emeryturę, wśród nich prof. Piotra Laidlera, prorektora UJ ds. CM w latach 2012-2016. W ceremonii uczestniczyli m.in. rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zwracając się do zebranych, rektor UJ prof. Wojciech Nowak podziękował profesorom za ich wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jednocześnie zwrócił się do nich z prośbą, by pomimo zmiany swojego statusu formalno-prawnego, kontynuowali oni działalność na rzecz uniwersytetu, którego są i nadal będą integralną częścią.

Wśród przechodzących na emeryturę pracowników naukowych znaleźli się m.in. prorektorzy  UJ poprzedniej kadencji prof. Andrzej Mania (prorektor ds. dydaktyki w latach 2008-2016) oraz prof. Piotr Laidler (prorektor ds. Collegium Medicum w latach 2012-2016).

Na spotkanie zaproszonych było 34 profesorów z 13 wydziałów UJ. Rektor podziękował każdemu z nich za lata owocnej pracy dla uniwersytetu. Przybyłym wręczono listy gratulacyjne z podziękowaniami oraz okolicznościowe upominki.

Ceremonię uświetnił występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagellonica”.

 

Fot. Anna Wojnar


Data publikacji: 2.12.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót