Ruszyła akcja charytatywna UJ na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego. Dołącz!


W Europie i Polsce rośnie liczba akcji mających na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Również społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła przyłączyć się do tych działań poprzez akcję #ujdlaszpitala i rozpocząć zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na zakup systemu do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru.


Od tygodni słyszymy komunikaty: „po pierwsze myj ręce”, ponieważ utrzymanie należytej higieny jest kluczowe, aby powstrzymać postęp pandemii. Ręce szpitala to nie tylko dłonie pracowników. To także sprzęt i aparatura - wszystko z czym mają kontakt pacjenci chorzy lub z podejrzeniem zakażenia. Pomieszczenie, w którym badana jest taka osoba, musi być dokładnie odkażone przed wprowadzeniem kolejnego pacjenta, a ta procedura trwa aż 45 minut.

Niestety w wielu przypadkach te 3 kwadranse to zbyt długo na przykład dla pacjentów czekających na badanie w pracowni tomografii komputerowej w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konieczne jest bardzo szybkie przygotowywanie pomieszczeń do przyjęć kolejnych pacjentów i właśnie w tym celu Szpitalowi Uniwersyteckiemu potrzebne jest urządzenie oparte na technologii STERIS VHP. To nie tylko najszybsza metoda, ale też najskuteczniejsza w walce z mikroorganizmami i wirusami. Więcej o niej można przeczytać na stronie iacobus.pl.

Koszt takiego sprzętu to prawie 270 tys. zł. Właśnie w tym celu 21 marca wystartowała akcja #ujdlaszpitala, dzięki której pomożemy zebrać niezbędne pieniądze dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Liczy się czas, dlatego zbieramy środki bezpośrednio na konto szpitala. Jeśli tylko możesz, przyłącz się i wpłać wybraną przez siebie kwotę, korzystając z tych danych: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1150 0012 1143 8620 0006, z dopiskiem UJDLASZPITALA.

Pomóc można także, promując akcję i zachęcając innych do przyłączenia się do niej oraz śledząc jej przebieg na fanpage’ach Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.

 

Apel Marcina Jędrychowskiego,dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego 


Data publikacji: 21.03.2020Powrót