Wielki sukces akcji #ujdlaszpitala! Zbiórka trwa nadal [aktualizacja]


Akcja społeczności akademickiej UJ #ujdlaszpitala spotkała się z olbrzymim odzewem ze strony tysięcy dobroczyńców, dzięki którym Szpital Uniwersytecki w Krakowie (SU) otrzyma specjalistyczne urządzenia do walki z koronawirusem. Na specjalnym koncie bankowym zaksięgowano już blisko 1,8 mln. PLN. Pieniądze wciąż można wpłacać, bo dyrekcja placówki planuje kolejne zakupy.


Cel akcji #ujdlaszpitala był jasny - uzbierać ponad 268 tys. zł na zakup systemu do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. Urządzenie w bardzo szybkim czasie dezynfekuje pomieszczenie, do którego trafiają chorzy lub z podejrzeniem zakażenia. Obecnie taka procedura trwa kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach nawet 2 godziny, co spowalnia przyjęcia następnych pacjentów. Po trzech dniach zbiórki na specjalnym koncie zaksięgowano 599 067,69 zł. Obecnie to już blisko 1,8 mln PLN.

Dzięki tak ogromnemu wsparciu szpital mógł zakupić system do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą podtlenku wodoru (zamówienie zostało już złożone, jego wartość wyniosła 268 140 zł) oraz Ambu aView  (monitor do endoskopów) wraz z wyposażeniem - jednorazowymi bronchoskopami i videorurkami intubacyjnymi (również już dokonano zakupu o wartości 290 466 zł). Zarażenie koronawirusem może prowadzić do zapalenia płuc. Do tej pory - gdy pacjent cierpiał na niedrożność dróg oddechowych albo wymagał ciężkiej intubacji lub gdy lekarz chciał ocenić uszkodzenie płuc - wykorzystywano wieżę endoskopową wraz z końcówkami podlegającymi sterylizacji. Mniejszy, poręczniejszy, ale także przeznaczony do jednorazowego użytku sprzętu nie tylko usprawni pracę, ale także ograniczy ryzyko przeniesienia wirusa poza wydzielone obszary. Zakup drugiego urządzenia możliwy był dzięki wielkiemu gestowi Elżbiety Filipiak, która wsparła akcję kwotą 300 tys. zł. 

Te 2 urządzenia to tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego organizatorzy akcji #ujdlaszpitala nie zwalniają i zapowiedzieli kolejny etap zbiórki. Tym razem chcieliby kupić systemy tzw. ucyfrowienia analogowych aparatów do wykonywania zdjęć przyłóżkowych RTG na dwóch oddziałach - chorób zakaźnych oraz intensywnej terapii, które w momencie przekształcenia szpitala w szpital jednoimienny zostały przeznaczone dla pacjentów zakażonych i z podejrzeniem COVID-19. Dotychczas w tych miejscach były wykorzystywane klasyczne aparaty analogowe. Kupno sprzętu, umożliwiające uzyskanie obrazu cyfrowego bez konieczności opuszczania obszaru zakażonego, znacznie ograniczy możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ponawiamy apel: jeśli tylko możesz, przyłącz się i wpłać wybraną przez siebie kwotę, korzystając z tych danych: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1150 0012 1143 8620 0006, z dopiskiem UJDLASZPITALA. Pomóc można także, promując akcję i zachęcając innych do przyłączenia się do niej oraz śledząc jej przebieg na Facebooku.

 
Data publikacji: 3.04.2020Powrót