Badaczka z UJ CM laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020


Dr n. med. Anna Jagusiak z Katedry Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości.


Dr n. med. Anna Jagusiak jest biochemikiem, nauczycielem akademickim, absolwentką studiów biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Nauki Molekularne dla Medycyny MOL-MED na Wydziale Lekarskim UJ CM. Angażuje się w popularyzację nauki: w 2019 roku współorganizowała 44th FEBS Congress oraz przewodniczyła 19th FEBS Young Scientists’ Forum.

Badania prowadzi w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. Nagroda jest wyróżnieniem za projekt „Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków”.

Wyróżniony projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA, realizowany jest od 2016 roku, a celem badań jest opracowanie docelowego transportu leków przy użyciu związków tworzących supramolekularne, taśmowe struktury. Układy te interkalują leki (np. doksorubicynę) oraz wiążą jony metali (np. srebra). Tworzą też wybiórcze połączenia z kompleksami antygen-przeciwciało oraz wiążą się do nanorurek węglowych. Badania skierowane są na poszukiwanie nośników leków oraz alternatywnych dla antybiotykoterapii rozwiązań do zastosowania w terapiach antybakteryjnych.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i od 5 lat wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym, popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda, jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

 
Data publikacji: 22.05.2020Powrót