Milionowe wsparcie dla Szpitala Uniwersyteckiego na walkę z COVID-19


Szpital Uniwersytecki w Krakowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19. Placówka otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 6 mln PLN na zakup rezonansu magnetycznego, bramek dezynfekcyjnych i aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.


Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z funduszy europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Do tej pory SU w ramach projektu kupił sprzęt medyczny o wartości ponad 12 mln zł. Do placówki trafiło m.in. ponad 130 kardiomonitorów, centralny system monitorowania dla kardiomonitorów wraz z infrastrukturą sieciową, 40 respiratorów do wentylacji NIV z akcesoriami, rozbudowę systemu zdalnej diagnostyki echokardiograficznej, aparaty do tlenoterapii wysokoprzepływowej z wyposażeniem, 35 kompletów hełmów do wentylacji nieinwazyjnej, 4 oksymetry tkankowe czy głowice kardiologiczne. Flota szpitala wzbogaciła się również o 2 nowoczesne karetki.

W ramach podpisanej 30 października umowy SU otrzyma 6,27 mln zł dofinansowania na zakup rezonansu magnetycznego, czterech bramek dezynfekcyjnych oraz pięciu aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej. Sprzęt zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie).

Od 12 października SU, decyzją ministra zdrowia, a następnie wojewody małopolskiego, funkcjonuje jako szpital koordynujący, co w praktyce oznacza powrót do funkcji szpitala jednoimiennego. Wysokospecjalistyczna placówka skupia się w głównej mierze właśnie na pacjentach covidowych. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu w budynku dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ul. Kopernika uruchomiono pierwszy szpital tymczasowy w Krakowie. Sprzęt wraz z częścią personelu nowej placówki zapewnił SU. Maksymalnie może w niej zostać utworzonych 200 łóżek. Warunkiem jest jednak dostęp do personelu.

Mimo tak trudnej sytuacji Szpital Uniwersytecki uzyskał zgodę na udzielanie także innych świadczeń medycznych, w tym przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych, udarowych czy w zakresie Centrum Urazowego. W praktyce oznacza to, że pacjenci w stanach nagłych i onkologicznych nie są pozbawieni opieki.

 

Fot. archiwum Warbudu


Data publikacji: 2.11.2020Powrót