Prof. Piotr Richter w składzie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024


25 listopada Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał członków Rady Uczelni. Z listy kandydatów spośród członków wspólnoty UJ został wybrany prof. Piotr Richter, kierownik I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU. Kadencja nowo powołanej Rady rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i potrwa do 31 grudnia 2024 roku.


Rada Uczelni powoływana jest na podstawie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki). Jej zadaniem jest m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat i opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

W sześcioosobowym składzie powołanej 25 listopada Rady UJ  znaleźli się:

  • z listy kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni: prof. Zbigniew Madej, prof. Renata Przybylska, prof. Piotr Richter,
  • z listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni: dr. Jakub Górski, dr. Zbigniew Inglot, prof. Jacek Purchla.

Prof. Piotr Richter jest absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, obecnie pełni obowiązki kierownika I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU..

Doskonały chirurg i endoskopista, jeden z najskuteczniejszych specjalistów w inwazyjnym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, specjalizuje się również w laparoskopowej chirurgii jelita grubego, zajmuje się operacyjnym leczeniem otyłości. Od 1992 r. jest członkiem programu transplantacji nerek w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU. Szkoli się w zagranicznych klinikach, m.in. USA, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji i Holandii.

Zaangażowany w prace polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: Polskiego Klubu Koloproktologii (od 2016 pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii, European Association for Endoscopic Surgery, European Surgical Society oraz International Society of Surgery (National Delegate od 2018).

W Collegium Medicum prowadzi wykłady z zakresu chirurgii ogólnej, a także zajęcia dla lekarzy odbywających obowiązkowe szkolenia z chirurgii ogólnej do specjalizacji organizowane przez Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Jest kierownikiem specjalizacji chirurgów-rezydentów realizujących program szkolenia w dziedzinie chirurgii ogólnej w I Katedrze Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM.

W latach 2016-19 pełnił funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum, jest także członkiem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum

Ma na swoim koncie znaczące odznaczenia, m.in.: Srebrny Medal im. L. Rydygiera (1989), Srebrny Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2006), Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę (2010). W 2018 r. otrzymał medal "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej".

Autor i współautor ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, kilkuset doniesień i prezentacji na zjazdach i konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, kilku rozdziałów w podręcznikach.

 


Data publikacji: 30.11.2020Powrót