Prawie 200 tys. euro na projekt z udziałem prof. Tomasza Guzika


W 5. konkursie prowadzonym w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2020) międzynarodowy panel ekspertów rekomendował do dofinansowania projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum ImmuneHyperCog, którego polskim koordynatorem jest prof. Tomasz Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM.


W ramach projektu, którego nazwa brzmi "Cerebrovascular-immune interfaces: searching for an immune signature coupling hypertension to cognitive dysfunction" (Interakcje układu odporności z mózgowym układem krążenia - poszukiwanie sygnatury immunologicznej łączącej nadciśnienie tętnicze z zaburzeniami funkcji poznawczych) zbadane zostaną: mechanizmy prowadzące do zależnego od dysfunkcji naczyniowej upośledzenia funkcji poznawczych na granicy układu naczyniowo-odpornościowego, krajobraz immunologiczny mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz relacje między aktywacją układu odporności w mózgu a aktywnością neuronalną.

Badania kliniczne oraz w ludzkich naczyniach krwionośnych pomogą w walidacji potencjalnych celów terapeutycznych układu nerwowo-naczyniowego-immunologicznego, aby zahamować naczyniowe zaburzenia poznawcze.

Zespół z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM będzie prowadził badania translacyjne, charakteryzację aktywacji układu odporności w modelach nadciśnienia tętniczego oraz analizy z zastosowaniem dużych baz danych w tym UK Biobank.

Koordynatorem międzynarodowym projektu jest prof. Giuseppe Lembo (IRCCS Neuromed, Włochy),a pozostali współpracownicy to dr Pablo Blinder (Tel-Aviv University, Izrael), prof. Turgay Dalkara (Hacettepe University, Turcja) i dr Slava Epelman (University Health Network, Kanada).

Kwota dofinansowania wyniesie 198 165 euro.


Data publikacji: 8.12.2020Powrót