Do Szpitala Uniwersyteckiego trafił unikalny w skali świata rezonans magnetyczny


"Otwarta konstrukcja aparatu rezonansu magnetycznego, natężenie pola 0.4 T, nowoczesne oprogramowanie zawierające sekwencje diagnostyczne do tej pory charakterystyczne tylko dla aparatów MR wysokopolowych oraz komplet cewek odbiorczych sprawiają, że jest to jedyny taki aparat MR w Europie" - tak o nowym urządzeniu mówi prof. Tadeusz Popiela, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SU. Operacja dostarczenia rezonansu wymagała użycia dźwigu, a także specjalnego systemu poduszek powietrznych, dzięki którym można było przetransportować przez korytarze aż 14,5 ton magnesu aparatu. Łączna waga urządzenia to ok. 16 ton.


– Nowy aparat z bardzo szerokim kątem dostępu do pacjenta (ok. 320st), specjalistycznym oprogramowaniem RADAR redukującym artefakty pochodzące od ruchu chorego będą przydatne zwłaszcza przy badaniach pacjentów w stanach ciężkich (np. COVID+, po urazach wielonarządowych). Da nam to możliwość badania osób z klaustrofobią, do tej pory bowiem choroba ta uniemożliwiała badanie w standardowych rezonansach magnetycznych. Niewątpliwie ułatwi również badanie pacjentów nadmiernie otyłych. Wszystko dzięki temu, że jeden bok urządzenia będzie otwarty – wyjaśnia prof. Popiela.

Unikalne zaprojektowanie tego rezonansu magnetycznego z pojedynczym filarem czyni go jedynym panoramicznym otwartym systemem MRI na świecie.

- To urządzenie, oprócz ogromnej wygody dla operatorów dzięki zmotoryzowanemu stołowi i przyjaznej konsoli, stwarza prawdziwy komfort zwłaszcza dla pacjentów. Niska emisja hałasu urządzenia nie będzie sprawiała dyskomfortu, a możliwość jednoczesnej kontroli EKG, pulsu i oddechu zapewni mu dodatkowe poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia reprezentant Shim-med Diagnostyki Obrazowej, Paweł Szczepka.

- Co więcej jest to rezonans, który dzięki średniemu polu magnetycznemu O.4T oraz tzw. stałemu polu pionowemu umożliwia także badanie pacjentów z metalowymi implantami. Pojedyncze protezy ortopedyczne nie będą już przeciwskazaniem do tego typu badań – dodaje prof. Popiela.

Otwarty rezonans został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Malopolskiego, z projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, planowany do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.


Data publikacji: 22.02.2021ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót