Prof. Artur Jurczyszyn laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki


19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej, podczas gali zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłoszone zostały nazwiska laureatów Nagrody Ministra. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Artur Jurczyszyn, prof. UJ z Kliniki Hematologii UJ CM, który został uhonorowany za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Wyróżnienie przyznawane jest m.in. za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza oraz prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę.


Artur Jurczyszyn jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM (1996). W roku 2003 obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, a w 2016 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Opisał i opublikował największe na świecie grupy chorych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby) oraz z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (172 osoby). Autor klinicznego opisu 117 chorych z pierwotną białaczką plazmocytową oraz pomysłodawca indeksu prognostycznego w tej chorobie od 2018 r.

Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) i Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS).

Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 r. Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka.

Autor ponad 160 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 450, wskaźnik Hirscha 17; redaktor siedmiu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii.

W 2015 r. – w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej – został uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok później otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych. W 2017 r. został uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2018 roku otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Browicza Polskiej Akademii Umiejętności za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmatycznej. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Może ją otrzymać polski uczony za jedną lub cykl prac składający się maksymalnie z pięciu publikacji z zakresu medycyny, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Laureatów wyłania komisja, w skład której wchodzą naukowcy z Wydziału Lekarskiego PAU.

 

Relacja z uroczystości oraz lista z nazwiskami wszystkich nagrodzonych jest dostępna na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej.


Data publikacji: 21.02.2021Powrót