Patronat prezesa ABM dla studiów prowadzonych przez MCKP


10. edycja studiów podyplomowych „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie,”, została objęta patronatem prezesa Agencji Badań Medycznych. Studia prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie organizacji, planowania i prowadzenia badań klinicznych.


„Inwestycja w edukacje to działanie niezwykle istotne z punktu widzenia podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności badawczych, w zakresie metodologii oraz przeprowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.  To także szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań.

Wspieranie aktywności przyczyniających się do zniesienia barier w rozwoju badań klinicznych w Polsce, a tym samym do wykorzystania w pełni potencjału naszego kraju i stymulacji dalszego rozwoju badań są kluczowym elementem rozwoju nauk medycznych.

W związku z powyższym, przyjmuję zaproszenie do objęcia patronatem studiów podyplomowych

‘Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie’” – czytamy w piśmie prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosława Sierpińskiego.

Celem trwających dwa semestry studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na świecie. W trakcie studiów uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na świecie, krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inicjowania i prowadzenia projektów o charakterze badań klinicznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu organizacji, realizacji i nadzorowania badań klinicznych. Wśród wykładowców są specjaliści z największych firm realizujących badania kliniczne.

Obecnie trwa rekrutacja.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM.
Data publikacji: 12.05.2021Powrót