Karolina Strzebońska, doktorantka z Wydziału Nauk o Zdrowiu, laureatką programu START FNP


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Na liście zwycięzców znalazła się  mgr inż. Karolina Strzebońska, doktorantka w Zakładzie Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Laureaci otrzymają roczne stypendium w wysokości od 28 tys. zł do 36 tys. zł.


START FNP jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

"Setka" nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54 proc. wszystkich laureatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. Aż 51 proc. wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego” - czytamy w komunikacie FNP.

Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Jagielloński (15 stypendystów), na 2. miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10 stypendystów), a na 3. Uniwersytet Warszawski (8 stypendystów).


Data publikacji: 9.06.2021Powrót