Międzynarodowe wyróżnienie dla kardiologa z UJ CM


Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł T. Matusik z Instytutu Kardiologii UJ CM otrzymał prestiżową nagrodą Bayés ECG Award przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Elektrokardiologii (the International Society of Electrocardiology) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie elektrokardiologii. Wyróżnienie to jest równocześnie dowodem uznania dla pracy innych pracowników uczelni, którzy uczestniczyli w powstaniu nagrodzonych publikacji.


Nagroda została przyznana w czasie Międzynarodowego Kongresu Elektrokardiologicznego (the International Congress on Electrocardiology) - wspólnego posiedzenia the 21st Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) oraz the 48th Congress of the International Society of Electrocardiology (ISE), a jej oficjalne wręczenie nastapiło w czasie webinarium Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii 15 czerwca 2021 roku (relacja z webinaru na kanale YT International Congress on Electrocardiology).

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł T. Matusik, FEHRA, jest specjalistą kardiologiem związanym z Instytutem Kardiologii UJ CM, pracuje Klinice Kardiologii  Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Nagroda Bayés ECG Award została ustanowiona w hołdzie jednemu z mistrzów elektrokardiografii prof. Antoniemu Bayés de Luna, związanemu z Uniwersytetem w Barcelonie i Hospital de Sant Pau w Barcelonie.

Antoni Bayés de Luna studiował kardiologię na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w Hammersmith Hospital w Londynie. Był dyrektorem Katalońskiego Instytutu Kardiologii oraz Szpitala de la Santa Creu i Sant Pau w Barcelonie. Zajmował wysokie stanowiska w wiodących towarzystwach sercowo-naczyniowych, był m.in. prezesem Światowej Federacji Serca (the World Heart Federation), założycielem i pierwszym prezesem Katalońskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierował Hiszpańskim Towarzystwem Kardiologicznym i Międzynarodowym Towarzystwem Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Lizbonie i Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, autorem lub współautorem setek artykułów w wiodących czasopismach, przemawiał na wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach na całym świecie.
Data publikacji: 14.07.2021Powrót