Ranking THE: UJ najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią


2 września zostały opublikowane wyniki rankingu Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022. Uniwersytet Jagielloński utrzymał pozycję z poprzedniego roku, plasując się w przedziale 501-600, uzyskując ponownie najlepszy wynik spośród 23 polskich uczelni zakwalifikowanych do bieżącego zestawienia.


W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowanych zostało 1662 uczelni z 99 krajów. Uniwersytet Jagielloński w skali globalnej został zaliczony do przedziału 501-600, powiększając swój dorobek punktowy o 3,67 punktu w porównaniu do ubiegłorocznego.

Ranking, który przygotowywany jest przez brytyjskie czasopismo "Times Higher Education", ocenia uczelnie w zakresie ich wszystkich głównych misji: nauczaniu, badaniach, transferze wiedzy i perspektywach międzynarodowych. Instytucje poddawane są ocenie w oparciu o pięć kryteriów: nauczanie, badania, cytowania (każde z wagą 30%) umiędzynarodowienie (waga 7,5%) i przychody z gospodarki (waga 2,5%).

Silną cechą Uniwersytetu Jagiellońskiego okazała się wysoka cytowalność afiliowanych do niego publikacji w bazie SCOPUS. Wynik Uniwersytetu Jagiellońskiego najbardziej poprawił się w zakresie proporcji między liczbą nadanych doktoratów a liczbą nadanych licencjatów oraz między liczbą nadanych doktoratów a liczebnością kadry akademickiej (pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych).

Po raz szósty liderem rankingu Times Higher Education (THE) World University Rankings został Uniwersytet Oxfordzki. Na drugim miejscu ex aequo sklasyfikowano Kalifornijski Instytut Techniczny i Uniwersytet Harvarda.

Pełny ranking jest dostępny na stronie timeshighereducation.com.


Data publikacji: 2.09.2021Powrót