Szpital geriatryczny w Wieliczce – podpisano list intencyjny


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie  wyraziły wolę wspierania budowy, a następnie działalności nowej placówki medycznej, która powstanie na terenie gminy Wieliczka. Podpisano w tej sprawie list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. 


Na spotkaniu obecni byli: burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka dr Artur Kozioł, dyrektor SU Marcin Jędrychowski oraz prof.r Jerzy Wordliczek, pełnomocnik rektora UJ ds. zastępowania prorektora ds. Collegium Medicum, który podpisał porozumienie w imieniu Prorektora ds. Collegium Medicum  profesora Tomasza Grodzickiego.

List intencyjny - dotyczący wyrażenia woli współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu szpitala geriatrycznego z przychodnią oraz z centrum dydaktycznym dla studentów w Wieliczce – zawiera  zapisy określające kooperację w zakresie:

  1. budowy i utworzenia na terenie Wieliczki szpitala geriatrycznego z przychodnią oraz z centrum dydaktycznym dla studentów,
  1. pozyskiwania partnerów dla realizacji w/w celu, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  1. podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej dla realizacji celu.
  1. wymiany informacji dot. działań zmierzających do realizacji budowy szpitalageriatrycznego z centrum dydaktycznym dla studentów, organizacji spotkań, narad, konferencji, opartych o posiadany potencjał kadrowy stron dla osiągnięcia celu objętego listem intencyjnym.

Gmina Wieliczka - w myśl porozumienia - deklaruje pozyskanie, a następnie przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę szpitala geriatrycznego z centrum dydaktycznym dla studentów w granicach Miasta Wieliczka i po uzyskaniu prawem wymaganych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce. Deklaruje również uzbrojenie terenu pod budowę szpitala i centrum oraz zapewnienie rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu. Ze strony UJ CM i SU została złożona deklaracja udzielania wskazówek, konsultacji i innej możliwej pomocy dla realizacji celu określonego w Liście Intencyjnym. Uniwersytet Jagielloński deklaruje również wolę współpracy w zakresie wykorzystania nowo wybudowanego obiektu szpitala geriatrycznego do realizacji celów statutowych, w szczególności kształcenia studentów w dziedzinie nauk medycznych w ramach centrum dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Szpital Uniwersytecki dysponujący nową siedzibą w Krakowie Prokocimiu - dzielnicy sąsiadującej z Gminą Wieliczka, mając na uwadze perspektywę dalszego rozwoju deklaruje wolę współpracy, umożliwiającej prowadzenie szpitala geriatrycznego i udzielanie w nim świadczeń zdrowotnych, a także realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Data publikacji: 28.10.2021Powrót