Kolejni naukowcy z UJ CM laureatami konkursu Miniatura 5


Czworo naukowców z UJ CM zrealizuje swoje projekty badawcze dzięki wsparciu otrzymanemu z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 5, którego czwartą listę laureatów właśnie opublikowano. Łącznie trafi do nich blisko 170 tys. zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie badań wstępnych i pilotażowych.

 

 

 


W piątej edycji konkursu naukowcy mogą uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na opublikowanej przez NCN liście rankingowej znaleźli się:

  • dr Jagoda Maria Drąg ((Wydział Farmaceutyczny) – Udział kaweoliny-1 w patomechanizmie diabetogennego działania statyn – 46 970 zł,
  • dr Klaudia Karolina Lustyk (Wydział Farmaceutyczny) – Ocena aktywności prokognitywnej związku HBK-10, antagonisty receptorów 5HT1A oraz D2 o działaniu przeciwdepresyjnym – 49 995 zł,
  • dr Magdalena Wiktoria Skóra (Wydział Lekarski) – Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej bromaminy T – 25 300 zł,
  • dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk (Wydział Lekarski)  –  Ocena histopatologiczna zmian naciekowych w opłucnej u pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV2 - pilot study – 44 550 zł.

Data publikacji: 17.11.2021Powrót