Prof. Wojciech Cyrul nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego


Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 3 listopada. Nowy dyrektor już dziś rozpocznie wykonywanie obowiązków.


Najpilniejszym zadaniem, z którym zmierzy się nowy dyrektor, niewątpliwie będzie stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej USD. „W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że szpital będzie kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach „»Życie dziecka najwyższym dobrem«” – czytamy w koncepcji pracy przedstawionej przez dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ przed komisją konkursową.

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ, doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M (KU Brussels), DEA (FUSL), jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej), członkiem Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Był założycielem, organizatorem oraz przez kilka lat dyrektorem naczelnym Centrum Badań Klinicznych. W przeszłości wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, associate professor Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Gastprofessor na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Piastował liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.


Data publikacji: 23.11.2021Powrót