UJ CM. Solidarni z Ukrainą


Na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum studiuje liczna grupa studentek i studentów, doktorantek i doktorantów z Ukrainy, którzy bardzo potrzebują teraz naszej pomocy i życzliwości. 


 

„W tej szczególnej chwili ze słowami wsparcia pragnę zwrócić się do licznego grona ukraińskich studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie jesteście sami i możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach” – zwrócił się wczoraj w liście do całej społeczności akademickiej UJ rektor prof. Jacek Popiel.

Władze UJ CM postanowiły o stworzeniu skrzynki mailowej pomocukraina@cm-uj.krakow.pl, na którą pisać mogą zarówno potrzebujący pomocy i wsparcia studenci z Ukrainy, jaki i te wszystkie osoby, które takie wsparcie chciałyby zaoferować.

 

[UKR]

На трьох направленнях Університету Ягілоньского - Collegium Medicu навчється чисельна группа студентів і студенток та докторантів з України, котрі потребують нашої допомоги і доброти.

«В цю хвилину зі словами підтримки прагну звернутися до чисельної Української спільноти студентів, докторантів як і інших працівників Університету Ягіелоньского. Ви не самі і можете розраховувати на нашу поміч в цих тяжких часах для вас, вашої родини і ваших близьких» - звернувся вчора в листі до всієї академічної спільноти ректор та професор Яцек Попєль

Згідно рішення керівництва UJ CM, була створена електронна скринька для звернень: pomocukraina@cm-uj.krakow.pl  на котру можуть написати всі ті хто потребують допомоги і підтримки студенти з України, як і всі інші люди, які хотіли би допомогти.

 

[ENG]

Three faculties of the Jagiellonian University Medical College have a large group of students from Ukraine, who now need our help and kindness.

"In this special moment, I would like to address a large group of Ukrainian students, PhD students and employees of the Jagiellonian University with words of support. You are not alone and you can count on our support in these difficult times for you, your families and friends". - Yesterday, in a letter to the entire academic community of the Jagiellonian University, the Rector, Prof. Jacek Popiel, said.

According to the decision of the authorities of the Jagiellonian University Medical College, an e-mail box pomocukraina@cm-uj.krakow.pl has been created to which students from Ukraine who need help and support as well as all those who would like to offer such support can write.

 


Data publikacji: 25.02.2022Powrót