Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców UJ CM


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzymają wybitni, młodzi naukowcy z UJ CM: dr Marcin Drop z Wydziału Farmaceutycznego i dr hab. Mateusz Koziej z Wydziału Lekarskiego. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 30. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.


Program START FNP jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendyści są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. 100 nagrodzonych w tym roku badaczy zostało wybranych z grona 794 kandydatów.

Od 2009 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku takie wyróżnienie otrzymała m.in. Aleksandra Kopacz.

W bieżącym konkursie po raz pierwszy przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez fundatora - biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Jego laureatką została Aleksandra Synowiec.

Stypendia w konkursie 2022 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków przekazanych przez partnera programu - Narodowegy Bank Polski oraz przez prywatnych darczyńców i z wpłat 1 proc. podatku dochodowego. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.


Data publikacji: 12.05.2022Powrót