Otwarcie Katedry Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni UJ CM


15 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Katedry Fizjologii i Bioenergetyki Mięśni UJ CM. Nowa jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wprowadziła się na drugie piętro budynku przy ulicy Skawińskiej 8. Wyposażenie katedry zostało w większości sfinansowane ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE.  


Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni UJ CM zapewnia kształcenie studentów w zakresie fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego. Zainteresowania naukowe pracowników katedry od wielu lat skupiają się wokół czynników warunkujących wydolność fizyczną człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów konsumpcji tlenu w spoczynku i w trakcie wysiłku. Naukowcy badają również kwestie dotyczące energetyki mięśni, przyczyn ich zmęczenia, reakcji hormonalnych na wysiłek fizyczny, uwalniania neurotrofin w wysiłku fizycznym oraz adaptacji mięśni szkieletowych i śródbłonka naczyniowego do wysiłku i treningu fizycznego. 

– Coraz więcej uwagi poświęcamy fizjologii starzenia się i zdrowia człowieka w starszym wieku. Ważne miejsce w pracach badawczych pracowników katedry, zajmują kwestie czynników determinujących wydolność fizyczną sportowców wyczynowych, rywalizujących na poziomie międzynarodowym – podkreślił kierownik Katedry Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni prof. Jerzy Żołądź.

Otwarcia katedry dokonali prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum, dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz prof. Jerzy Żołądź, kierownik Katedry Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni UJ CM. 

– Cieszę się, że możemy otworzyć nową jednostkę na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Muszę się jednak Państwu przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałem o tym pomyśle od dziekana Pierzchalskiego, że istnieje szansa na to, aby Pan Profesor Żołądź z całym zespołem dołączył do Collegium Medicum, to przypomniało mi się nasze spotkanie na AWF-ie, podczas którego dyskutowaliśmy na temat endorfin wydzielanych przez mięsień sercowy. A zaraz potem przed oczami miałem słynną bułkę z bananem Adama Małysza. W dzisiejszych czasach nie można oddzielić zdrowia od wysiłku, a stan naszych mięśni, kości, całego organizmu daje nam szansę na dobre funkcjonowanie. Tym samym Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje się naturalnym miejscem dla lokalizacji tej katedry. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję i życzę powodzenia – powiedział prof. Grodzicki.

– Dziękuję wszystkim zgromadzonym za to, że wspólnymi siłami udało się stworzyć to, co dzisiaj tu widzimy. Zasłużonych jest wielu, ale pojawiła się okoliczność, dzięki której mogliśmy skorzystać z dofinansowania w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). Dziękuję koordynatorowi programu prof. Sebastianowi Polakowi i  mgr Magdalenie Pałydze za wsparcie administracyjne. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w czymś, co być może dla całego Collegium Medicum przyniesie duży naukowy Impact – powiedział dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu .

Dzięki dofinansowaniu Katedra zakupiła niezbędne zaplecze aparaturowe. Pełne stanowisko ergo-spirometryczne wraz z osprzętem EKG, które jest jednym z podstawowych narzędzi naukowych umożliwiających kompleksowy pomiar parametrów fizyko-chemicznych zachodzących w ciele badanego w trakcie wysiłku fizycznego. Cykloergometry to urządzenia służące do mierzenia wartości pracy wykonywanej przez organizm, umożliwiające precyzyjne dawkowanie obciążenia i wyrażenie wykonywanej pracy w jednostkach fizycznych. Przenośny system NIRS do monitorowania utlenowania mózgu i bezprzewodowy system NIRS do badania utlenowania mięśni. Spektrofotometr UV-Vis, który jest w stanie określić stężenie określonych analitów w mikroobjętości. Na wyposażeniu nowej jednostki są również aparaty do monitorowania i pomiaru ciśnienia tętniczego z EKG i RESP, zamrażarki niskotemperaturowe, lodówki, wirówki, homogenizator ultradźwiękowy, miksery, wstrząsarki, mieszadła magnetyczne, wagi, pulsometry czy krokomierze.  

 


Data publikacji: 20.06.2022ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót