Prof. Michał Pędziwiatr na podium tegorocznej edycji konkursu „Supertalenty w Medycynie”


Prof. Michał Pędziwiatr zajął 3. miejsce w tegorocznej edycji konkursu Supertalenty w Medycynie. Laureat jest zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Szpitala Uniwersyteckiego, specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej UJ CM.


Prof. Michał Pędziwiatr zdał międzynarodowy egzamin z chirurgii ogólnej (Fellow of European Board of Surgery). Posiada również tytuł Fellow of American College of Surgeons. Aktualnie pełni funkcję członka Zarządu Głównego i przewodniczącego Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe skupia wokół minimalnie inwazyjnej chirurgii onkologicznej i zmniejszania stresu okołooperacyjnego. Jest propagatorem nowoczesnej opieki okołooperacyjnej Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Dzięki jego zaangażowaniu w wielu polskich szpitalach zmieniło się podejście do opieki nad chorym chirurgicznym, co przełożyło się na poprawę wyników leczenia. Jako jeden z nielicznych chirurgów w kraju wykonuje rozległe zabiegi onkologiczne wątroby, trzustki i żołądka technikami minimalnie inwazyjnymi. Należy do grona ścisłej czołówki chirurgów zajmujących się szkoleniem w chirurgii. Koordynuje wiele projektów i kieruje długofalową strategią zmierzającą do zwiększania odsetka operacji minimalnie inwazyjnych wykonywanych w polskich szpitalach.

Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest przez "Puls Medycyny" od 2012 roku. Jego ideą jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. Jury oceniało kandydatów w 3 kategoriach: osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej oraz perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

Decyzją kapituły zwyciężczynią konkursu Supertalenty w Medycynie 2022 została dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Drugi był dr hab. Mariusz Tomaniak również z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Data publikacji: 21.06.2022Powrót