Absolutorium Wydziału Lekarskiego UJ CM Anno Domini 2022


18 lipca w Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE w Krakowie odbyło się uroczyste absolutorium studentów trzech kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim UJ CM: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.


Zgromadzonych na sali studentów, ich bliskich oraz reprezentację kadry akademickiej powitali:  prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki i dziekan WL UJ CM prof. Maciej Małecki. Głos zabrali również prodziekan WL UJ CM ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan WL UJ CM ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka prof. Grzegorz Kopeć, kierownik studiów na kierunku dietetyka prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło oraz dr Marzena Ksel-Teleśnicka, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. W imieniu studentów przemówił starosta kierunku lekarskiego Michał Surdacki. Władze UJ CM reprezentowali też prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim: prof. Przemko Kwinta oraz pełnomocnik dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi dr hab. Mateusz Rubinkiewicz.

Wykład absolutoryjny zatytułowany „Janusowe oblicze czerwonego wina i diety śródziemnomorskiej” wygłosił prof. Grzegorz Gajos, prodziekan WL UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych.

Uroczystość była doskonałą okazją do wyróżnienia studentów zaangażowanych w działalność samorządu i organizacji studenckich. W gronie laureatów Nagród Rektora znaleźli się: Michał Słota, Martyna Pietruś, Krzysztof Drojewski (za działalność w Samorządzie Studentów UJ CM); Aleksandra Włodarczyk, Maria Gut, Maciej Frączek (za działalność w Studenckim Towarzystwo Naukowym UJ CM); Maciej Kurp, Beniamin Michalik (za działalność w IFMSA Poland Oddział Kraków); Mateusz Szymanowski (za działalność w Akademickim Związku Sportowym UJ CM) oraz Joanna Zawartka (za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii Oddział Kraków).  

Laureatami Nagród Dziekana zostali:

nagrody za najwyższą średnią ocen:

kierunek lekarski

 • Przemysław Hałubiec: 4,94
 • Tomasz Gallina: 4,89
 • Aleksandra Gamrat: 4,84
 • Dominik Łazarz: 4,84

kierunek lekarsko-dentystyczny

 • Klaudia Kwiatkowska: 4,74
 • Weronika Bańka: 4,67
 • Paulina Frejlich: 4,64

kierunek dietetyka

 • Olga Orczyk: 4,78
 • Sylwia Kościelniak: 4,72
 • Paulina Krasnodębska: 4,71

nagrody za najlepszą publikację:

 • Ewa Czestkowska
 • Aleksandra Włodarczyk
 • Karolina Zawadzka
 • Aleksandra Gamrat
 • Tomasz Gallina

nagroda specjalna:

 • Tomasz Gallina (kierunek lekarski)
 • Katarzyna Suchodolska (kierunek lekarsko-dentystyczny)
 • Martyna Pietruś (kierunek dietetyka)

Nagrody dla wybitnych sportowców otrzymali: Łukasz Ćwięczek, Przemysław Hałubiec, Michał Konik, Jan Krasnoid, Myroslav Shynkarenko, Jakub Strojek, Michał Surdacki, Mateusz Szymanowski, Kamil Wilk i Jakub Witbrodt

Następnie studenci wręczyli nagrody wyróżnionym przez siebie jednostkom i nauczycielom akademickim.

Nagrody dla najlepszych nauczycieli akademickich kierunku lekarskiego otrzymali:

 • prof. Jan Litwin, Katedra Histologii – najlepsze materiały dydaktyczne,
 • lek. Paweł Potocki, Katedra Onkologii – najciekawsze zajęcia dowolne,
 • prof. Przemko Kwinta, Katedra Pediatrii – najlepszy koordynator,
 • prof. Andrzej Surdacki, II Klinika Kardiologii – pomoc w rozwoju naukowym,
 • dr Wacław Lipczyński, Katedra Urologii, prof. Maciej Małecki, Katedra Chorób Metabolicznych, lek. Paweł Potocki, Katedra Onkologii dr Andrzej Jaworowski, Katedra Ginekologii i Położnictwa – najlepsi nauczyciele akademiccy z zakresu nauk klinicznych,
 • dr Tomasz Sanak, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, dr Wojciech Szczepański (pośmiertnie), Katedra Patomorfologii – najlepsi nauczyciele akademiccy z zakresu nauk przedklinicznych,
 • dr Wacław Lipczyński, Katedra Urologii, prof. Maciej Małecki, Katedra Chorób Metabolicznych – najlepiej poprowadzone seminarium,
 • dr Tomasz Sanak, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, lek. Michał Mleko, Katedra Ginekologii i Położnictwa – najbardziej rozumiejący i wspierający nauczyciel akademicki,
 • prof. Andrzej Surdacki, II Klinika Kardiologii UJ CM – nagroda specjalna dla najlepszego opiekuna roku.

Nagrody dla najlepszych katedr kierunku lekarskiego otrzymały: Katedra Histologii i Katedra Anatomii (katedry nauk przedklinicznych) oraz  Katedra Neurologii, Katedra Psychiatrii, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych (katedry nauk klinicznych)

W gronie najlepszych nauczycieli akademickich kierunku lekarsko-dentystycznego wyróżniono: prof. Tomasza Kaczmarzyka, dr. Tomasza Iskrę, lek. dent. Monikę Bełch, lek. dent. Natalię Grabowską-Jasik, lek. dent. Patryka Kałużę, lek. dent. Wojciecha Ostrowskiego oraz lek. dent. Ewę Wysłouch

Katedra Chirurgii Stomatologicznej otrzymała nagrodę dla najlepszej katedry kierunku lekarsko-dentystycznego.

Najlepszych nauczycieli akademickich wskazali również studenci dietetyki. Wśród nich znaleźli się: prof. Grzegorz Gajos, dr hab. Bartłomiej Matejko, dr Katarzyna Ciesielczyk, dr Jadwiga Helbin, mgr Agnieszka Dąbek-Drobny

Jako najlepsze katedry kierunku dietetyka absolwenci tego kierunku wskazali Katedrę Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Higieny i Dietetyki oraz Zakład Bromatologii.

Nagrody specjalne – za wspieranie, pomoc i życzliwość względem studentów – otrzymali: Maria Łuckiewicz oraz mgr Wiesław Pyrczak.

Po rozdaniu nagród rozpoczęła się najważniejsza część absolutorium – wręczenie kart absolutoryjnych oraz złożenie przyrzeczenia lekarskiego i przyrzeczenia dietetyka. Na zakończenie podziękowano starostom, organizatorom absolutorium, organizatorom balu absolutoryjnego, a także przedstawicielom Samorządu Studenckiego – Kindze Krystek i Ryszardowi Feretowi. 

Uroczystość uświetniły występy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegoroczne absolutorium poprowadzili reprezentanci poszczególnych kierunków: Katarzyna Sitarz i Michał Surdacki (lekarski), Joanna Zawartka i Aleksandra Miszczyk (lekarsko-dentystyczny) oraz Martyna Pietruś i Marcelina Michalik (dietetyka). Spotkanie współorganizowała – obecna na widowni – Lidia Wójcik z kierunku lekarskiego.


Data publikacji: 19.07.2022ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót