Dr Vittorio Canale otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award


Dr Vittorio Canale, pracownik naukowy Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award.


ESMEC Alumni Award jest nagrodą ustanowioną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej i przyznawana jest co roku w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.

Badania dr. Vittorio Canalego koncentrują się wokół opracowania antagonistów receptora 5-HT7 w celu zbadania roli tego receptora w patomechanizmie chorób psychiatrycznych. Zainteresowania naukowe doktora Canale dotyczą ponadto mechanochemii jako obiecującej strategii syntezy związków biologicznie aktywnych w bardziej zrównoważony i w przyjazny dla środowiska sposób.


Data publikacji: 2.09.2022Powrót