Stypendia START FNP dla dwóch naukowców UJ CM


W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 100 laureatom programu START 2022. Było to jubileuszowe spotkanie, ponieważ prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych uczonych zostały wręczone po raz 30. W tym roku wśród zwycięzców znalazło się dwóch naukowców z UJ CM: Marcin Drop i dr hab. n. med. Mateusz Koziej.


Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych przed trzydziestką. Co roku FNP nagradza 100 osób. Laureaci i laureatki otrzymują roczne indywidualne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. W ciągu 30 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło już ponad 3 300 wybitnych badaczy, którym FNP przekazała w sumie ponad 90,5 mln zł. W tym roku w procesie oceny 794 wniosków złożonych do konkursu uczestniczyło aż 77 ekspertów i recenzentów.

Na liście laureatów programu stypendialnego START 2022 z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum znaleźli się Marcin Drop z Wydziału Farmaceutyczny oraz dr hab. n. med. Mateusz Koziej z Wydziału Lekarskiego.

Od 2009 roku FNP przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienie takie otrzymała m.in. Aleksandra Kopacz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. W bieżącym konkursie po raz pierwszy przyznane zostało także stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium uzyskała Aleksandra Synowiec z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Jak poinformowała w komunikacie prasowym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, o stypendium START ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów, udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych, jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd FNP. Decyzja Zarządu zatwierdzana jest przez Radę FNP, której przewodniczy prof. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

Fot. Laureaci jubileuszowej edycji START wraz z prof. Maciejem Żyliczem i prof. Tomaszem Guzikiem (mat. prasowe FNP)


Data publikacji: 19.09.2022Powrót