Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ CM


19 lutego, w dniu urodzin wybitnego badacza znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką - Mikołaja Kopernika, od trzech lat obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji w Toruniu odbyła się Gala Nauki Polskiej, podczas której ogłoszono nazwiska laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki przyznawanych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.


W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 122 wnioski o przyznanie nagród. Spośród nich 105 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał zespół doradczy składający się z 13 reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister edukacji i nauki przyznał 66 nagród zarówno na wniosek uprawnionych wnioskodawców, jak i z inicjatywy własnej.

Nagrody za całokształt dorobku naukowego, uznawane za najbardziej prestiżowe, trafiły w ręce 14 osób. Uhonorowano nimi wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej. W grupie laureatów znalazł się prof. Andrzej Pająk z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami bądź wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego, otrzymali: dr Wojciech Placha (kierownik zespołu) i dr Jacek Zagajewski z Zakładu Biochemii Nowotworów, Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego UJ CM, oraz dr hab. Monika Piwowar z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 


Data publikacji: 21.02.2023Powrót