Studenci UJ CM wśród laureatów programu "Perły nauki"


Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło 1. edycję konkursu w ramach programu "Perły nauki". W gronie nagrodzonych jest troje utalentowanych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, którzy na prowadzenie badań naukowych otrzymają blisko 720 tys.złotych.


Resort nauki ogłosił program "Perły nauki" pod koniec 2021 roku. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem udziału w programie było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych, albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzyma też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

W pierwszej edycji programu "Perły nauki" wpłynęło 335 wniosków, spośród których wyłoniono 98 laureatów. Troje z nich prowadzi badania naukowe na Wydziale Lekarskim UJ CM: Jagiellońskim:

  • Przemysław Hałubiec - Innowacyjny model predykcyjny dla skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry dupilumabem - 239 948 zł,
  • Karolina Brzegowy - Anatomia oponowych połączeń tętnic mózgowych w aspekcie krążenia obocznego w udarze niedokrwiennym - 239 800 zł,
  • Aleksandra Danielak - Terapeutyczny potencjał nowego proleku uwalniającego CO w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka - 239 844 zł.

Data publikacji: 10.03.2023Powrót