Ponad 20 mln od Agencji Badań Medycznych dla projektów badawczych realizowanych w UJ CM


Agencja Badań Medycznych ogłosiła listę projektów finansowanych w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (edycja I, ABM/2022/3). W gronie beneficjentów znalazły się dwa zespoły realizujące swoje badania w UJ CM: dr hab. Elżbiety Łuczyńskiej, prof. UJ z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. Wojciecha Szczeklika z Wydziału Lekarskiego.


Celem jednoośrodkowego badania klinicznego prowadzonego przez zespół dr hab. Elżbiety Łuczyńskiej, prof. UJ, kierującej Zakładem Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM jest porównanie dwóch środków kontrastowych o tej samej osmolalności, a różnym stężeniu w wykrywaniu zmian w mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym oraz porównanie ich z badaniem rezonansem magentycznym. Badaniem objętych zostanie 900 kobiet, które zgłoszą się do lekarza z podejrzeniem raka piersi (kategoria BI-RADS 4a, 4b, 4c, 5) lub z już rozpoznanym nowotworem piersi (BI-RADS 6) przed planowanym leczeniem.

Rak piersi stanowi obecnie ogromny problem na świecie i w Polsce, a liczba zachorowań wciąż rośnie. Celem diagnostyki obrazowej w raku piersi jest wczesne wykrycie guza, ale również ocena stopnia zaawansowania. Podstawową metodą w wykrywaniu raka piersi stanowi mammografia, jedyna, która jest stosowana w badaniach skriningowych. Wykrycie raka piersi w mammografii zależy jednak od typu budowy piersi – liczba wykrytych przypadków znacząco spada w przypadku kobiet o piersiach o gęstej gruczołowej budowie, a dotyczy to nawet 30% badanych. Ponadto, w piersiach o gęstej budowie trudno określić stopień zaawansowania miejscowego nowotworu. W związku z ograniczeniami mammografii, poszukiwane są nowe metody wykrywania choroby. Jedną z nich jest mammografia ze wzmocnieniem kontrastowym. W badaniu tym wzmacniają zmiany patologiczne, natomiast zmiany łagodne w większości przypadków nie ulegają wzmocnieniu. Pozwala to na zdiagnozowanie raka w gęstych gruczołowych piersiach, ocenę stopnia zaawansowania nowotworu.

Tytuł projektu: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych w środków kontrastowych w mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi; kwota dofinansowania: 12 401 918,20 zł.

 

Celem badań zespołu prof. Wojciecha Szczeklika, kierownika Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej Wydziału Lekarskiego UJ CM, jest sprawdzenie, czy profilaktyczne podawanie noradrenaliny w trakcie zabiegu operacyjnego zapobiega groźnym dla zdrowia i życia pacjentów spadkom ciśnienia tętniczego krwi. W badaniu o akronimie HYP-NOR weźmie udział 750 pacjentów z pięciu polskich ośrodków.

Znieczulenie często wiąże się z obniżeniem aktywności współczulnej, wzrostem podatności żył, wazodylatacją i spadkiem ciśnienia tętniczego krwi. Chociaż okołooperacyjne utrzymanie odpowiedniej perfuzji narządów powszechnie uznaje się za istotne, w literaturze niewiele prac poświęcono temu zagadnieniu u pacjentów operowanych z przyczyn pozasercowych. Wstępne dane sugerują, że ciągły wlew noradrenaliny może zapobiegać hipotensji okołozabiegowej i obniżać ryzyko pooperacyjnej niewydolności narządów.

Badanie HYP-NOR jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym, które odpowie na pytanie: czy okołooperacyjny wlew noradrenaliny o niskim stężeniu jest lepszy od standardowego postępowania w zakresie kontroli CTK w zapobieganiu hipotensji okołooperacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom pozasercowym?

Pacjenci i personel medyczny włączeni do badań nie będą zaślepieni względem przydzielenia pacjenta do danej grupy badawczej. Badanie zostanie przeprowadzone na grupach równoległych z równym przydziałem do obu ramion badania. Będzie to jak dotąd jedno z największych badań klinicznych mających na celu ukierunkowanie postępowania w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego krwi w populacji pacjentów poddanych operacjom pozasercowym.

Projekt HYP-NOR jest drugim badaniem prowadzanym przez prof. Szczeklika realizowanym ze środków Agencji badań Medycznych. Obecnie prowadzone jest niekomercyjne badanie kliniczne PREVENT-MINS, które w ramach pierwszego konkursu ABM uzyskało dofinansowanie w wysokości 17 mln złotych. Tym samym łączna kwota dofinansowania Agencji dla badań klinicznych prowadzonych przez prof. Wojciecha Szczeklika wynosi ponad 25 mln złotych.

Ośrodki zaangażowane w realizację obu badań są członkami konsorcjum naukowego PERI-CRIT, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum. Wyniki badań PREVENT-MINS i HYP-NOR pomogą wskazać najlepsze metody zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym i przyczynią się do poprawy wyników leczenia pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. 

Tytuł projektu: The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOncaRdiac surgery (HYP-NOR trial). The HYP-NOR randomised, controlled, parallel-group trial will address the following question: is perioperative, low-concentration noradrenaline infusion superior to standard blood pressure management for perioperative hypotension in patients having noncardiac surgery?, kwota przyznanego dofinansowania: 7 807 521 zł.


Data publikacji: 20.04.2023Powrót