Blisko 120 tys. złotych na innowację dla studentów UJ CM


Dwa studenckie koła naukowe z UJ CM – kierowane przez dr hab. Katarzynę Nazimek z Katedry Immunologii oraz dr inż. Klaudię Proniewską z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny – znalazły się w gronie laureatów III edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. 


„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” to przedsięwzięcie mające na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych w zakresie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, transferu wyników prowadzonych badań naukowych do sfery gospodarczej, nabywania kompetencji miękkich przez członków koła, zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników a także wsparcia w  realizacji innowacyjnych projektów.

Głównym celem  projektu badawczego „Ocena wpływu wybranych leków hipotensyjnych na odporność przeciwbakteryjną mediowaną przez makrofagi" prowadzonego pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Nazimek jest ocena oddziaływania wybranych leków hipotensyjnych na aktywność makrofagów w odporności przeciwbakteryjnej z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych.

Wybranym do badania czynnikiem infekcyjnym jest szczep gronkowca złocistego będący istotnym klinicznie czynnikiem etiologicznym chorób zakaźnych u ludzi. Określenie oddziaływania leków hipotensyjnych na zdolność makrofagów do prawidłowej odpowiedzi przeciwzakaźnej będzie stanowiło istotny element w dyskusji nad bezpieczeństwem stosowania tych substancji u pacjentów zmagających się z chorobami zakaźnymi, co może znacząco wpłynąć na rekomendacje leczenia tej grupy chorych.

W ostatnich 30 latach podwojeniu uległa liczba dorosłych chorujących na nadciśnienie tętnicze będące wiodącym czynnikiem ryzyka udaru i choroby wieńcowej serca. Dzięki powszechnemu stosowaniu leków hipotensyjnych, przeciętne średnie ciśnienie tętnicze pozostało niezmienione. Liczne dane literaturowe wskazują na udział układu immunologicznego w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Natomiast dotąd nie opisano, w jaki sposób leki hipotensyjne wpływają na funkcję układu immunologicznego oraz w jaki sposób mogą one modulować odpowiedź przeciw drobnoustrojom.

Projekt prowadzony w Katedrze Immunologii UJ CM otrzymał maksymalną w tej edycji kwotę wsparcia, czyli 70 tys. zł.

Zespół dr inż. Klaudii Proniewskiej w swoim badaniu „Wirtualne modele 3D narządów poddanych mikrotomografii komputerowej oraz ich ewaluacja w dziedzinie anatomii człowieka" będzie wykorzystywał techniki obrazowania: mikrotomografii komputerowej (mCT) z wzmocnionym kontrastowaniem narządów ex-vivo. Zastosowana metoda jest nieinwazyjną formą obrazowania wykluczającą ingerencję w populację ludzką i zapewniającą wysoką jakość danych. Umożliwi to stworzenie wizualizacji narządów w wymiarze 3D przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wierności położenia i struktury części składowych.

Powszechna wizualizacja struktur anatomicznych jest uproszczoną formą zaawansowanych metod diagnostycznych (TK, MRI i in.) reprezentowanych w 2D. Takie obrazy, pomimo zawartości zestawu danych 3D, oglądane są w zakresie 2D, pozostawiając pole do różnych interpretacji. Wspomniane reprezentacje danych medycznych mogą mieć wpływ na całościowy proces diagnostyki, leczenia i kontroli pacjenta oraz prace zespołu medycznego. Co więcej, wśród klinicystów, nauczycieli akademickich, studentów medycyny wysoce pożądana jest percepcja narządu z wielu poziomów: histologicznego oraz anatomicznego. Szczegółowe zrozumienie anatomii trójwymiarowej jest warunkiem koniecznym dokładnej diagnozy, skutecznego leczenia. 

Koncepcja realizowana jest przez zespół studentów koła naukowego SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki przy Wydziale Lekarskim UJ CM (którego koordynatorem jest przewodnicząca Julianna Dąbrowa, studentka kierunku lekarskiego) wraz z laboratorium micro tomografii komputerowej (mCT) AGH, laboratorium druku 3D AGH oraz partnerami zagranicznymi dr Peterem van Dam (UMC Utrecht, Cardiology Department, The Netherlands) twórcą wielu rozwiązań i narzędzi edukacyjnych w obszarze kardiologii oraz dr Haliny Dobrzyński (University of Manchester) specjalizującej się w segmentacji danych z mCT serca. 

Projekt realizowany w Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki otrzymał finansowanie w wysokości 46 656 zł.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono w sumie 308 wniosków, z których 174 zostało zakwalifikowanych do finansowania na łączną kwotę 9 762 184,99 zł. 

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


Data publikacji: 26.04.2023Powrót