Wręczono Nagrodę im. prof. Marka Sycha


W siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. prof. Marka Sycha. Do grona laureatów dołączył Adrian Chrobak z Katedry Psychiatrii UJ CM, który otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską.


Laureatami Nagrody im. prof. Marka Sycha mogą zostać młodzi lekarze środowiska krakowskiego wyróżniający się postępami w pracy naukowo-badawczej oraz postawą etyczno-moralną. Przyznawana jest raz do roku lekarzom medycyny lub lekarzom dentystom w wieku do lat 35 w różnych specjalnościach medycznych lub doktorom w wieku do 45 lat za prace habilitacyjne, które wnoszą istotne, nowe wartości do zawodowego życia lekarskiego.

Dr Adrian Chrobak jest lekarzem specjalistą psychiatrii oraz neurobiologiem. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim UJ CM w ramach indywidualnego programu studiów z dziedziny psychiatrii, otrzymując Złotą Nagrodę Naukową Prorektora UJ CM, oraz absolwentem dwustopniowych studiów kierunku neurobiologia UJ, które zakończył z wyróżnieniem. Otrzymał stopień doktora, uzyskując wyróżnienie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej”. Za powyższą pracę dr Chrobak otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz Nagrodę Naukową im. W. Moczulskiego będącą wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Adrian Chrobak jest autorem ponad 60 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jego dotychczasowe badania dotyczą przede wszystkim neurobiologii zaburzeń funkcji motorycznych i poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii oraz ich związku z zaburzeniami funkcji móżdżku. Za prowadzone w tym temacie badania otrzymał Nagrodę European Forum of Psychiatric Trainess (EFPT) za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie.

 

Fot. archiwum prywatne
Data publikacji: 22.05.2023Powrót