Naukowcy UJ CM odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim


22 maja 2023 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Akty nominacyjne odebrali:

  • Sławomir Kwiecień - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Danuta Owczarek - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  •  Małgorzata Pihut - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Fot. Marek Borawski/KPRP

 


Data publikacji: 25.05.2023Powrót