Udany występ studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w konkursie „Wielka Synapsa”


W dniach 29-30 maja 2023 r. w Katowicach odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa” zorganizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny. W konkursie brali udział studenci wydziałów lekarskich uczelni medycznych z całego kraju.


UJ CM reprezentowali studenci I roku Wydziału Lekarskiego: Zofia Czekaj, Maria Krajewska, Julia Sus, Katarzyna Borys i Jakub Sowa wybrani do konkursu z uwagi na wyróżniający się postęp w trakcie trwania obecnego kursu fizjologii.

Konkurs obejmował część teoretyczną, podczas której studenci rozwiązywali test jednokrotnego wyboru i szybki test finałowy w systemie odpowiedzi „tak” lub „nie”. Następnie – podzieleni na trzyosobowe drużyny – przystąpili do rywalizacji zespołowej w Centrum Symulacji Medycznej ŚUM. Konkurencja polegała na rozwiązywaniu zadań fizjologicznych, patofizjologicznych i farmakologicznych przy stanowiskach fantomowych symulujących możliwe zdarzenia w przyszłej praktyce lekarskiej, a wymagające interwencji ze strony oddziału intensywnej terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego opieki pediatrycznej i ambulansu ratunkowego.

Drużyna UJ CM zakończyła rywalizację na miejscu 4., co należy uznać za spory sukcesu, biorąc pod uwagę, że jako jedyna spośród uczestników składała się ze studentów I roku – na innych uczelniach medycznych zajęcia z fizjologii odbywają się na II roku studiów.

Misją konkursu – co zgodnie podkreślali podczas jego zakończenia główna organizatorka wydarzenia prof. Jędrzejowska-Szypułka i dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM prof. Tomasz Francuz – jest promocja wiedzy w zakresie fizjologii człowieka, upowszechnianie nauki i promowanie rozwoju przyszłej kadry młodych badaczy, zacieśnianie kontaktów między uczelniami oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczestnikami konkursu i kadrą akademicką katedr fizjologii polskich uniwersytetów medycznych.

Opiekunami naukowymi studentów UJ CM byli: kierownik Katedry Fizjologii UJ CM prof. Tomasz Brzozowski oraz prof. Sławomir Kwiecień z Zakładu Fizjologii Doświadczalnej Katedry Fizjologii UJ CM.

Głównym organizatorem tegorocznej „Wielkiej Synapsy” była prof. Halina Jędrzejowska-Szypułka kierująca Katedrą Fizjologii ŚUM.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem rektora ŚUM prof. Tomasza Szczepańskiego i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.
Data publikacji: 1.06.2023Powrót